Học kỳ 20201,tuần thứ 8,ngày 28 tháng 10 năm 2020
Chúng ta có 8 khách và 7 thành viên trực tuyến
  Trang tin

♦ Thông báo về xử lý học tập học kỳ 20172

♦ Thông báo xử lý học tập chính thức kỳ 20162

♦ THÔNG BÁO VỀ XỬ LÝ HỌC TẬP HỌC KỲ 20162

♦ Thông báo về việc xử lý học tập kỳ 20161

♦ TB về việc Xử lý học tập Buộc thôi học do không đăng ký học tập tính đến kỳ 20152 (Chính thức)

♦ TB về việc xử lý học tập "Buộc thôi học", "Đình chỉ học tập" học kỳ 20152 do không đăng ký học tập tính đến kỳ 20152

♦ TB về việc Buộc thôi học do quá thời gian học tại trường tính đến hết kỳ 20151

♦ TB Xử lý học tập mức 3 - Buộc thôi học kỳ 20151 (chính thức)

♦ Thông báo chuẩn bị xét học bổng học kỳ 20151

♦ THÔNG BÁO VỀ DỰ KIẾN XỬ LÝ HỌC TẬP HỌC KỲ 20151

♦ thông báo về việc xử lý các trường hợp quá hạn thời gian học tập và quay trở lại nhập học để ra quyết định thôi học

♦ Thông báo về việc xử lý học tập kỳ 20142 đối với những sinh viên thuộc diện xem xét điểm ở kỳ 20143

♦ TB Xử lý học tập kỳ 20142 (Chính thức)

♦ Thông báo chuẩn bị xét học bổng học kỳ 20142

♦ TB xử lý học tập kỳ 20142

♦ TB xử lý học tập kỳ 20141 (chính thức ra quyết định)

♦ Thông báo về việc xử lý học tập kỳ 1 năm 2014-2015 (20141)

♦ Thông báo các sinh viên chú ý chuẩn bị xét học bổng kỳ 20141

♦ Kết quả xử lý học tập học kỳ 20132 đợt 2

♦ TB dự kiến xử lý học tập kì 20132

10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn