Học kỳ 20203,tuần thứ 48,ngày 3 tháng 8 năm 2021
Chúng ta có 5 khách và 4 thành viên trực tuyến
  Trang tin
Học phí kỳ hè năm học 2018-2019 (20183) đợt 2
(Trừ hệ đào tạo Quốc tế SIE)
===============================================
Sinh viên xem chi tiết tại :
https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=35451
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn