Học kỳ 20192,tuần thứ 46,ngày 6 tháng 7 năm 2020
Chúng ta có 21 khách và 49 thành viên trực tuyến
  Trang tin

Chi tiết xem tại Cổng thông tin đào tạo: mở đăng ký tốt nghiệp 20191B
cổng thông tin đào tạo: mở đăng ký tốt nghiệp 20191b

10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn