Học kỳ 20141,tuần thứ 2,ngày 21 tháng 8 năm 2014
Chúng ta có 6 khách và 1433 thành viên trực tuyến
  Trang chủ
Thông báo của ban Quản trị
08/08/2014 03:24
phân ngành bổ sung K58
08/08/2014 03:00
Kết quả phân ngành K58
26/06/2014 11:05
phần này chỉ dành riêng cho hệ kỹ sư điện tử viễn thông khóa 54.
[1]2
Thông báo đăng ký học tập
09/08/2014 02:07
SV K58 khối A và D vào xem thông báo
06/08/2014 06:31
SV K58 đang chờ kết quả phân ngành nên việc điều chỉnh đăng ký cho các lớp K58 sẽ lùi lại đến thứ 2 tuần sau
06/08/2014 11:08
SV đã đăng ký lớp CH4270 - 76390 vào xem lại lịch học để điều chỉnh
[1]2
Thông báo xét nhận đồ án tốt nghiệp
15/07/2014 02:46
Kết quả xét nhận đồ án kỳ hè 20133
Thông báo xét tốt nghiệp
14/08/2014 07:52
Kết quả xét tốt nghiệp đợt bổ sung kỳ 20132B
28/07/2014 10:23
Mở bổ sung đăng ký tốt nghiệp 20132B
28/07/2014 09:11
kết quả xét tốt nghiệp 20132B
[1]2
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn