Học kỳ 20183,tuần thứ 52,ngày 22 tháng 8 năm 2019
Chúng ta có 39 khách và 175 thành viên trực tuyến
  Trang chủ
Hướng dẫn
01/03/2017 04:29
Sinh viên tự kiểm tra điều kiện tốt nghiệp trên trang http://ctt-daotao.hust.edu.vn
Lịch thi
16/12/2017 03:42
Sinh viên chú ý xem và cập nhật lịch thi cuối kỳ và giữa kỳ học kỳ 20171 (cập nhật lịch thi cuối kỳ ngày 16/12/2017)
24/07/2017 02:31
Sinh viên chú ý xem và cập nhật thường xuyên các lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ tại thông báo này. Đã cập nhật lịch thi cuối…
24/05/2017 04:28
SV chú ý xem lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ (cập nhật ngày 24/05/2017)
[1]23456
Thông báo của ban Quản trị
08/07/2019 03:05
Về học phí kỳ hè năm học 2018-2019 (20183) đợt 1 (Trừ hệ đào tạo Quốc tế SIE)
21/02/2019 02:23
Về học phí kỳ II năm học 2018-2019 (20182) đợt 1
19/12/2018 01:02
Chương trình học bổng tài năng và hỗ trợ học tập năm học 2018-2019 cho sinh viên K59-60-61-62
[1]234567212223
Thông báo đăng ký học tập
19/12/2018 01:00
Sinh viên chú ý thời gian đăng ký học tập
05/07/2018 09:42
Thông báo thu học phí kỳ 20173 đợt 1
10/04/2018 04:24
Thông báo về học phí học kỳ 20172 (đợt 2)
[1]234567242526
Thông báo xét nhận đồ án tốt nghiệp
11/07/2019 03:40
Kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp kỳ 20183
18/02/2019 11:32
Thông báo về kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp 20182
07/09/2018 08:25
Kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp kỳ 20181
[1]234567
Thông báo xét tốt nghiệp
19/07/2019 07:45
Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 20182B
11/06/2019 09:54
Mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20182B
10/05/2019 10:25
Thông báo kết quả xét tốt nghiệp 20182A
[1]234567202122
Thông báo xử lý học tập
04/09/2018 05:39
Về vấn đề xử lý học tập học kỳ 20172
20/09/2017 04:40
Sinh viên vào xem thông báo xử lý học tập chính thức kỳ 20162
28/08/2017 10:13
Thông báo về xử lý học tập học kỳ 20162
[1]234567
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn