Học kỳ 20161,tuần thứ 10,ngày 24 tháng 10 năm 2016
Chúng ta có 22 khách và 106 thành viên trực tuyến
  Trang chủ
Lịch thi
20/10/2016 03:59
SV vào xem lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ 20161 (cập nhật ngày 12/10/2016)
22/08/2016 09:07
SV vào xem thay đổi phòng thi kỳ hè tại D5-203 và D5-204
31/07/2016 09:05
SV xem lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ hè 20153 tại đây.
[1]2345
Thông báo của ban Quản trị
20/10/2016 02:16
Sinh viên K61 vào xem lịch học kỹ năng sử dụng thư viện hiệu quả
17/10/2016 10:01
SV có lịch học thứ 7 ngày 22/10/2016 vào xem đổi phòng.
10/10/2016 11:25
Sinh viên xem thông báo nghỉ ngày lễ kỷ niệm 15/10/2016
[1]234567121314
Thông báo đăng ký học tập
17/10/2016 06:46
SV các khóa từ K60 trở về trước muốn đăng ký thêm học phần trong 8 tuần sau thì vào xem thông báo.
26/09/2016 09:39
Sinh viên các khóa K60 trở về trước vào xem thông tin về đăng ký học phần kỳ 20162
19/09/2016 08:40
SV vào xem phân nhóm thí nghiệm Vật lý 1 - PH1110
[1]234567171819
Thông báo xét nhận đồ án tốt nghiệp
28/09/2016 11:37
Kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp học kỳ 20161
12/07/2016 09:35
Kết quả xét đồ án kỳ hè ngày 12/07/2016
17/03/2016 09:54
Kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp kỳ 20152
[1]234
Thông báo xét tốt nghiệp
03/10/2016 11:09
Thông báo về kết quả xét tốt nghiệp đợt 20153
23/09/2016 02:41
Mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20153 từ 26/09/2016 đến ngày 03/10/2016
26/07/2016 03:36
SV xét công nhận tốt nghiệp kỳ 20152B vào xem kết quả xét nhận
[1]234567111213
Thông báo xử lý học tập
22/04/2016 10:33
Danh sách chính thức bị xử lý học tập tính đến kỳ 20152
15/03/2016 08:37
SV vào xem thông báo, những sinh viên có tên trong danh sách nếu có thắc mắc vui lòng viết đơn gửi theo địa chỉ như trong…
08/03/2016 06:37
SV K53 trở về trước vào xem danh sách sinh viên buộc thôi học do quá hạn học trong trường. Nếu có thắc mắc viết đơn đề nghị…
[1]23456
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn