Học kỳ 20142,tuần thứ 47,ngày 3 tháng 7 năm 2015
Chúng ta có 4 khách và 1383 thành viên trực tuyến
  Trang chủ
Lịch thi
01/06/2015 08:51
SV chú ý vào xem thay đổi lịch thi một số môn theo yêu cầu.
21/05/2015 09:13
SV vào xem lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ kỳ 20142 các đợt A, AB, B tại đây.
15/12/2014 11:10
SV vào xem lịch thi cuối kỳ đợt AB và B kỳ 20141
Thông báo của ban Quản trị
25/05/2015 09:22
SV đang thuộc diện đình chỉ, nghỉ học dài hạn muốn tiếp tục học tiếp vào xem thông báo lịch tiếp nhận trở lại học.
27/04/2015 12:29
SV có tên trong danh sách tốt nghiệp kỳ 20141-B vào xem lịch phát bằng.
31/03/2015 06:16
SV có nhu cầu học văn bằng 2 vào xem thông tin tuyển sinh năm 2015
[1]23456
Thông báo đăng ký học tập
25/06/2015 12:09
Các sinh viên BK100 và các sinh viên chưa đăng ký phân ngành vào đăng ký phân ngành từ 22/06/2015 đến 24/06/2015
23/06/2015 10:02
SV K59 vào xem thông báo phân ngành.
22/06/2015 07:15
SV đã đăng ký vào mã HP MI1036 - Đại số của CTTT vào xem thông báo
Thông báo xét nhận đồ án tốt nghiệp
23/06/2015 04:57
SV đã đăng ký ĐATN kỳ 20143 vào xem kết quả xét nhận ĐATN
19/03/2015 03:19
Các sinh viên có tên trong danh sách này đã bị hủy đăng
09/02/2015 05:18
kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp kỳ 20142
[1]2
Thông báo xét tốt nghiệp
18/05/2015 03:22
Thời gian nhận đơn: từ 8 giờ 00 phút Thứ 4 ngày 13/05/2015 đến 8 giờ 00 phút Thứ 2 ngày 17/05/2015
27/04/2015 11:41
Mở đăng ký tốt nghiệp kỳ 20142A bắt đầu từ 27/04/2015 đến 10/05/2015
10/04/2015 12:49
Những sinh viên xét tốt nghiệp kỳ 20141B và đăng ký ĐATN kỳ 20142 vào kiểm tra thông tin cá nhân trước khi làm bằng tốt …
[1]23456
Thông báo xử lý học tập
01/04/2015 08:55
Những sinh viên thuộc diện buộc thôi học do xử lý học tập kỳ 20141 vào xem thông báo.
12/03/2015 08:54
Sinh viên vào đọc thông báo mới về xử lý học tập kỳ 20141
10/02/2015 03:01
Sinh viên chú ý
[1]2
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn