Học kỳ 20181,tuần thứ 16,ngày 14 tháng 12 năm 2018
Chúng ta có 9 khách và 68 thành viên trực tuyến
  Trang chủ
Hướng dẫn
01/03/2017 04:29
Sinh viên tự kiểm tra điều kiện tốt nghiệp trên trang http://ctt-daotao.hust.edu.vn
Lịch thi
16/12/2017 03:42
Sinh viên chú ý xem và cập nhật lịch thi cuối kỳ và giữa kỳ học kỳ 20171 (cập nhật lịch thi cuối kỳ ngày 16/12/2017)
24/07/2017 02:31
Sinh viên chú ý xem và cập nhật thường xuyên các lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ tại thông báo này. Đã cập nhật lịch thi cuối…
24/05/2017 04:28
SV chú ý xem lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ (cập nhật ngày 24/05/2017)
[1]23456
Thông báo của ban Quản trị
23/11/2018 11:58
Sinh viên vào kiểm tra lại học phí kỳ 1 năm 2018-2019 (đợt 2) để hoàn thành.
20/09/2018 11:22
Phòng Đào tạo đại học (ĐTĐH) thực hiện việc tính toán học phí cho mỗi học kỳ theo 02 đợt:
- Đợt 1: tính toán sơ bộ học phí…
19/04/2018 05:22
Cơ hội dành chuyến du lịch vi vu Nhật Bản cho sinh viên với Cuộc thi kiến thức an toàn giao thông cùng Honda
[1]234567202122
Thông báo đăng ký học tập
05/07/2018 09:42
Thông báo thu học phí kỳ 20173 đợt 1
10/04/2018 04:24
Thông báo về học phí học kỳ 20172 (đợt 2)
27/02/2018 03:07
Thông báo về học phí học kỳ 20172 (đợt 1)
[1]234567232425
Thông báo xét nhận đồ án tốt nghiệp
07/09/2018 08:25
Kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp kỳ 20181
06/07/2018 11:41
Thông báo kết quả xét nhận đồ án kỳ hè 20173
25/01/2018 12:33
Thông báo kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp kỳ 20172
[1]23456
Thông báo xét tốt nghiệp
12/12/2018 05:03
Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20181-A vào xem kết quả xét tốt nghiệp
28/11/2018 10:51
Mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20181A đến ngày 07/12/2018
01/10/2018 03:38
Kêt quả xét tốt nghiệp đợt 20173
[1]234567181920
Thông báo xử lý học tập
04/09/2018 05:39
Về vấn đề xử lý học tập học kỳ 20172
20/09/2017 04:40
Sinh viên vào xem thông báo xử lý học tập chính thức kỳ 20162
28/08/2017 10:13
Thông báo về xử lý học tập học kỳ 20162
[1]234567
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn