Học kỳ 20222,tuần thứ 26,ngày 29 tháng 3 năm 2023
Chúng ta có 2 khách và 0 thành viên trực tuyến
  Trang tin

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÉT NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

KỲ 20182

 

Lưu ý: sinh viên đăng ký thành công học phần Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (gọi tắt là ĐATN) trên hệ thống SIS không phải là đã được nhận ĐATN. Phòng ĐTĐH sẽ kiểm tra các điều kiện và thông báo kết quả những sinh viên nào được nhận ĐATN.

 

1.     Sinh viên được xét nhận Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp nếu đảm bảo đủ các điều kiện sau:

-        Nợ không quá 8 tín chỉ so với yêu cầu của chương trình đào tạo (chưa kể TTTN, ĐATN)

-        TOEIC đạt từ 450 điểm trở lên (theo qui định). 

2.     Sinh viên xem kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20182 như sau:

Truy nhập tài khoản sinh viên (SIS) -> xem mục Đăng ký học tập” -> “Kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp để xem kết quả xét nhận ĐATN từ thứ ba 19/02/2019.

3.     Phương thức gửi thắc mắc về kết quả nhận ĐATN

Sinh viên gửi thắc mắc về kết quả xét nhận ĐATN bằng qua email tới cả 2 địa chỉ:

huong.nguyenthi1@hust.edu.vn

tung.nguyenxuan@hust.edu.vn

Lưu ý: sinh viên bắt buộc phải sử dụng email được nhà trường cấp cho để gửi/hỏi các thắc mắc. Email gửi không đảm bảo yêu cầu trên sẽ không được xử lý.

Trong trường hợp sinh viên không sử dụng được email cần làm đơn nộp trực tiếp tại phòng 201-C1 (gặp cô Hương).

https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=95

4.     Thời hạn nhận thắc mắc

-        Từ 08:00 ngày 19/02/2019 đến 17:00 ngày 23/02/2019.

Lưu ý: các thắc mắc đến sau thời hạn trên sẽ không được giải quyết.

-        Với các sinh viên đăng ký sai mã học phần ĐATN: cần làm đơn nộp tại Phòng 201- C1 để đăng ký lại trong thời hạn như trên.

5.     Thời hạn trả kết quả của các thắc mắc

-        Muộn nhất từ 8:00 ngày 01/03/2019

-        Sau thời hạn này: những sinh viên không đủ điều kiện nhận ĐATN/KLTN sẽ bị xóa đăng ký mã lớp Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp./.


DANH SÁCH SAI MÃ ĐATN KỲ 20182

1

KCK

CN- CTM K59

20146680

Nguyễn Trí Thông

683739

ME5111

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (CKCTM)

2

KCK

Cơ điện tử 2 K59

20142249

Hà Đức Trung Hữu

683733

ME4992

Đồ án tốt nghiệp cử nhân

3

KCNHH

CN- KT Hóa học 1 K60

20155664

Nguyễn Thị Hòa

681015

CH4901

Đồ án tốt nghiệp cử nhân

4

KD

CN- Điều khiển & TĐH 2 K59

20146332

Ma Văn Huy

681986

EE4910

Đồ án tốt nghiệp cử nhân

5

KDTVT

KT ĐT-TT 01 K57

20122643

Bùi Xuân Trường

683780

ET5110

Đồ án tốt nghiệp

6

KDTVT

KT ĐT-TT 07 K58

20132322

Trần Tuấn Linh

683780

ET5110

Đồ án tốt nghiệp

7

KKTVQL

Kinh tế CN K57

20124552

Nguyễn Nhật Thanh

683469

IT4995

Đồ án tốt nghiệp cử nhân

8

KKTVQL

Tài chính-Ngân hàng K60

20155992

Nguyễn Thị Lợi

686406

EM4651

Khoá luận tốt nghiệp

9

KKTVQL

TC-Ngân hàng K58

20134806

Nông Xuân Bá

686406

EM4651

Khoá luận tốt nghiệp

10

VCNSHVTP

Thực phẩm 2 K59

20140939

Ngô Duy Nhất Đạo

685915

BF5930

Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp (KTTP)

11

VKHVCNMT

KT môi trường K57

20123051

Nguyễn Văn Hà

685913

BF5830

Đồ án tốt nghiệp KTTP
-------------------------------------------------------------------------

 
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn