Học kỳ 20222,tuần thứ 26,ngày 29 tháng 3 năm 2023
Chúng ta có 4 khách và 0 thành viên trực tuyến
  Trang tin

THÔNG BÁO VỀ XỬ LÝ HỌC TẬP KỲ 20172

  1. Dự kiến kết quả xử lý học tập đã được cập nhật vào tài khoản SIS của từng sinh viên.
  2. Các sinh viên có thắc mắc về kết xử lý học tập cần gửi email tới TS. Nguyễn Xuân Tùng theo địa chỉ:  tung.nguyenxuan@hust.edu.vn
  3. Sinh viên phải sử dụng email nhà trường đã cấp để gửi thông tin thắc mắc.

Các email từ các nhà cung cấp khác (Gmail,Yahoomail…) sẽ không được chấp nhận do không thể xác thực người gửi.

  1. Thời hạn nhận ý kiến phản hồi và thắc mắc: đến hết 17:00 ngày 15/09/2018
  2. Những sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học sẽ nhận quyết định và làm các thủ tục liên quan tại Phòng Công tác chính trị và Công tác sinh viên từ ngày 20/09/2018.

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

  
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn