Học kỳ 20231,tuần thứ 4,ngày 25 tháng 9 năm 2023
Chúng ta có 5 khách và 1 thành viên trực tuyến
  Trang tin


THÔNG BÁO VỀ XỬ LÝ HỌC TẬP HỌC KỲ 20162

  1. Dự kiến kết quả xử lý học tập đã được cập nhật vào tài khoản SIS của từng sinh viên.
  2. Sinh viên thực hiện theo thông báo đã được cập nhập trong tài khoản.
  3. Các sinh viên có thắc mắc về việc xử lý học tập cần gửi email tới TS. Nguyễn Xuân Tùng (Phó trưởng phòng ĐTĐH) theo địa chỉ:  tung.nguyenxuan@hust.edu.vn
  4. Sinh viên phải sử dụng email nhà trường đã cấp để gửi thông tin thắc mắc.

Các email từ các nhà cung cấp khác (Gmail, Yahoomail…) sẽ không được chấp nhận do không thể xác thực người gửi.

  1. Thời hạn nhận ý kiến phản hồi và thắc mắc qua email: đến hết 16:30 ngày 05/09/2017
  2. Những sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học sẽ nhận quyết định và làm các thủ tục liên quan tại Phòng Công tác chính trị và Công tác sinh viên.
  3. Các sinh viên thuộc diện phải làm đơn: trong đơn cần trình bày các ý sau

-       Trình bày trung thực các nguyên nhân dẫn đến kết quả học tập kém.

-       Trình bày kế hoạch, giải pháp của sinh viên để khắc phục các nguyên nhân dẫn đến học kém.

-       Phần Ý kiến của gia đình: trình bày giải pháp của gia đình để hỗ trợ sinh viên trong việc cải thiện kết quả học tập.

-       Đơn gửi về Phòng ĐTĐH C1-201 (Chuyên viên Trần Lê Hùng– Bàn 2).

-       Thời hạn nhận đơn: đến hết 16:30 ngày 12/09/2017.

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 

 
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn