Học kỳ 20222,tuần thứ 26,ngày 29 tháng 3 năm 2023
Chúng ta có 1 khách và 0 thành viên trực tuyến
  Trang tin

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÉT NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

KỲ 20183

 

Lưu ý: sinhviên đăng ký thành công học phần Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (gọi tắt là ĐATN) trên hệ thống SIS không phải là đã được nhận ĐATN. Phòng ĐTĐH sẽ kiểm tra các điều kiện và thông báo kết quả những sinh viên nào được nhận ĐATN.

 

1.     Sinh viên được xét nhận Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp nếu đảm bảo đủ các điều kiện sau:

-        Nợ không quá 8 tín chỉ so với yêu cầu của chương trình đào tạo (chưa kể TTTN, ĐATN)

-        TOEIC đạt từ 450 điểm trở lên (theo qui định). 

2.     Sinh viên xem kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20183 như sau:

Truy nhập tài khoản sinh viên (SIS) -> xem mục Đăng ký học tập->Kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp để xem kết quả xét nhận ĐATN từ  8:00 ngày thứ hai 15/07/2019.

3.     Phương thức gửi thắc mắc về kết quả nhận ĐATN

Sinh viên gửi thắc mắc về kết quả xét nhận ĐATN bằng qua email tới cả 2 địa chỉ:

huong.nguyenthi1@hust.edu.vn

tung.nguyenxuan@hust.edu.vn

Lưu ý: sinh viên bắt buộc phải sử dụng email được nhà trường cấp cho để gửi/hỏi các thắc mắc. Email gửi không đảm bảo yêu cầu trên sẽ không được xử lý.

Trong trường hợp sinh viên không sử dụng được email cần làm đơn nộp trực tiếp tại phòng 201-C1 (gặp cô Hương).

https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=95

4.     Thời hạn nhận thắc mắc

-        Từ 08:00 ngày 15/07/2019 đến 17:00 ngày 20/07/2019.

Lưu ý: các thắc mắc đến sau thời hạn trên sẽ không được giải quyết.

-        Với các sinh viên đăng ký sai mã học phần ĐATN: cần làm đơn nộp tại Phòng 201- C1 để đăng ký lại trong thời hạn như trên.

5.     Thời hạn trả kết quả của các thắc mắc

-        Muộn nhất từ 8:00 ngày 26/07/2019

-        Sau thời hạn này: những sinh viên không đủ điều kiện nhận ĐATN/KLTN sẽ bị xóa đăng ký mã lớp Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp./.

-------------------------------------------------------------------------

Danh sách sinh viên đăng ký sai mã đồ án tốt nghiệp:

Khoa/Viện Lớp SHSV Họ tên mã lớp MÃ hp Tên HP  
KCK CN-CN chế tạo máy K57 20125242 Trần Quốc Quang 687063 ME4992 Đồ án tốt nghiệp cử nhân ME4993
KCK Kỹ thuật cơ khí 1 K60 20152450 Nguyễn   Minh 687063 ME4992 Đồ án tốt nghiệp cử nhân ME4441
KD Điều khiển và TĐH2 K56 20112392 Phan Văn Trung 687053 EE4900 Đồ án tốt nghiệp cử nhân EE4910
KD Điều khiển và TĐH5 K56 20112700 Dương Văn Trưởng 687053 EE4900 Đồ án tốt nghiệp cử nhân EE4910
KD Điều khiển và TĐH6 K56 20112505 Nguyễn Kim Việt 687053 EE4900 Đồ án tốt nghiệp cử nhân EE4910
KD Điều khiển và TĐH7 K56 20111214 Đinh Văn Cường 687053 EE4900 Đồ án tốt nghiệp cử nhân EE4910
KDTVT CN- Điện tử 1 K59 20146023 Nguyễn Huyền Anh 687053 EE4900 Đồ án tốt nghiệp cử nhân ET4911
KNN TA1.06-K60 20155011 Bùi Thị Phương Anh 687142 FLE4206 Graduation paper in English FL5081
KNN TA1.06-K60 20155520 Lại Thị Hằng 687142 FLE4206 Graduation paper in English FL5081

 


10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn