Học kỳ 20232,tuần thứ 33,ngày 19 tháng 4 năm 2024
Chúng ta có 7 khách và 0 thành viên trực tuyến
  Trang tin

THÔNG BÁO

Về học phí đợt 2 của học kỳ II

năm học 2017-2018 (20172)

 

 

1.    Học phí đợt 2 kỳ 20172 sẽ có từ ngày 11/04/2018

2.    Sinh viên tra cứu bằng cách đăng nhập vào tài khoản -> mục Tra cứu -> Tra cứu học phí sinh viên.

3.    Học phí phải đóng bao gồm học phí theo đăng ký học tập và còn dư/còn thiếu của các kỳ trước.

4.    Thắc mắc về học phí

a.     Các thắc mắc về dư nợ học phí từ các kỳ trước: sinh viên liên hệ với Phòng C1-104 (gặp cô Kim Chi) hoặc email: ctsv@hust.edu.vn

b.    Thắc mắc về học phí liên quan tới tín chỉ đăng ký học tập: sinh viên gửi email theo mẫu đến địa chỉ hung.tranle@hust.edu.vn

o Qui định về gửi email xem tại :

https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=10149

c.    Hạn cuối nhận thắc mắc là đến 17:00 ngày 18/04/2018.

Các thắc mắc phát sinh sau thời điểm này sẽ không thuộc diện được xem xét.

5.   Chi tiết về lịch quét học phí đợt 2 có tại:

https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=20182

 

 
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn