Học kỳ 20192,tuần thứ 46,ngày 6 tháng 7 năm 2020
Chúng ta có 27 khách và 36 thành viên trực tuyến
  Trang tin

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN CNTT K54 HỌC KỲ 20132B

Do có sự thay đổi số tín chỉ tự do,Phòng đào tạo đại học sẽ tạm khóa đăng ký tốt nghiệp của các sinh viên CNTT K54 đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công trên trang Sis.hust.edu.vn.

Đề nghị các sinh viên thuộc các lớp CNTT 1 2 3 4 K54 Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông vào đăng ký lại cho đủ số tín chỉ TCTD theo đúng CTĐT, cụ thể như sau:

Định hướng KTPM: yêu cầu tối thiểu 13TC

Định hướng HTTT: yêu cầu tối thiểu 11TC

Định hướng KHMT: yêu cầu tối thiểu 11TC

 

Lưu ý: Sinh viên chỉ vào đăng ký thêm tín chỉ tự do, không đăng ký tốtnghiệp lại. Thời gian đăng ký từ 3h ngày 15/07/2014 đến 12h ngày 17/ 07/ 2014. 

 
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn