Học kỳ 20192,tuần thứ 46,ngày 6 tháng 7 năm 2020
Chúng ta có 16 khách và 26 thành viên trực tuyến
  Trang tin

Kếtquả xét tốt nghiệp kỳ 20132B (năm học 2013-2014)

Phòng Đào tạo Đại học đã có danh sách kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20132B, các em sinh viên đăng nhập và vào phần đăng đăng ký tốt nghiệp để xem kết quả cập nhật trực tiếp hoặc xem theo file danh sách đính kèm dưới đây . Đề nghị các em khẩn trương vào kiểm tra, nếu có thắc mắc gì về kết quả xét tốt nghiệp của kỳ 20132B thì nộp đơn trực tiếp tại P202-C1 hoặc gửi đơn qua thư điện tử : huong.nguyenthi1@hust.edu.vn;ninh.lequang@hust.edu.vn, trong thư ghi rõ mã số sinh viên.

Thời gian nhận đơn thắc mắc : từ 9 giờ Thứ 2 ngày28/07/2014 đến 16 giờ 30 phút Thứ 6 ngày 01/08/2014

Trong đơn các em cần ghi đầy đủ các thông tin: họ và tên, số hiệu sinh viên, lớp, khoá, số điện thoại, ngày nộp đơn, kết quả xét tốt nghiệp như thế nào, lý do nộp đơn cũng như bổ sung đầy đủ các minh chứng cần thiết để việc giải quyết được chính xác và nhanh chóng.

Lưu ý:

 1. Các em sinh viên có kết quả xét đạt  đủ điều kiện tốt nghiệp và đã tích giấy chứng nhận tốt nghiệp online thì các em lên Khoa/Việnchuyên ngành để xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp.

2. Các em sinh viên có kết quả không đạt điều kiện tốt nghiệp thì không thể tích giấy chứng nhận tốt nghiệp được và không được cấp GCNTN.

3. Sau thời hạn nhận đơn thắc mắc như trên thì Phòng ĐTĐH sẽ gửi danh sách những em sinh viên đạt đủ điều kiện tốt nghiệp đi làm bằng tốt nghiệp và in bảng điểm TN, mọi thayđổi, cập nhật hay bổ sung sau thời hạn này là không hợp lệ.

 

Tải file về: Download
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn