Học kỳ 20191,tuần thứ 12,ngày 17 tháng 11 năm 2019
Chúng ta có 7 khách và 23 thành viên trực tuyến
  Trang tin
THÔNG BÁO MỞ BỔ SUNG ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP KỲ 20132B

Phòng đào tạo thông báo mở bổ sung đăng ký tốt nghiệp cho các sinh viên muốn đăng ký tốt nghiệp ra trường vào kỳ 20132B từ hôm nay 28/07/2014 đến hết ngày 04/08/2014. Chú ý các sinh viên đã có đăng ký tốt nghiệp học kỳ 20132B hoặc đăng ký lớp học kỳ hè 20133 trên trang SIS không thuộc đối tượng được đăng ký bổ sung.

Các trường hợp đã có đăng ký tốt nghiệp học kỳ 20132B xem các tin về kết quả xét tốt nghiệp.

Các trường hợp đăng ký bổ sung này sẽ lấy bằng muộn hơn so với đợt đăng ký chính thức.
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn