Học kỳ 20192,tuần thứ 46,ngày 6 tháng 7 năm 2020
Chúng ta có 17 khách và 39 thành viên trực tuyến
  Trang tin

Kếtquả xét tốt nghiệp kỳ 20132B đợt bổ sung (năm học 2013-2014)


Phòng Đào tạo Đại học đã có danh sách kết quả xét tốt nghiệpkỳ 20132B đợt bổ sung, các em sinh viên đăng nhập và vào phần đăng đăng ký tốt nghiệp để xem kết quả cập nhật trực tiếp hoặc xem theo file danh sách đính kèm dưới đây . Đề nghị các em khẩn trương vào kiểm tra, nếu có thắc mắc gì về kết quả xét tốt nghiệp của kỳ 20132B thì nộp đơn trực tiếp tại P202-C1 hoặc gửi đơn qua thư điện tử : huong.nguyenthi1@hust.edu.vn; ninh.lequang@hust.edu.vn

Thời gian nhận đơn thắc mắc : từ 16 giờ 30 phút Thứ 2 ngày11/08/2014 đến 16 giờ 30 phút Thứ 4 ngày 13/08/2014

Trong đơn các em cần ghi đầy đủ các thông tin: họ và tên, số hiệu sinh viên, lớp, khoá, số điện thoại, ngày nộp đơn, kết quả xét tốt nghiệp như thế nào, lý do nộp đơn cũng như bổ sung đầy đủ các minh chứng cần thiết để việc giải quyết được chính xác và nhanh chóng.


Danh sách kết quả: Tải về
 
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn