Học kỳ 20192,tuần thứ 46,ngày 6 tháng 7 năm 2020
Chúng ta có 21 khách và 43 thành viên trực tuyến
  Trang tin

   TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    104 /ĐHBK-ĐTĐH

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2014

 

THÔNGBÁO VỀ XỬ LÝ HỌC TẬP HỌC KỲ 20132

(Đốivới sinh viên đại học chính quy)

            Được sự phê duyệt của Ban Giám Hiệu, Phòng Đàotạo Đại học thông báo việc xử lý học tập học kỳ 20132 đối với sinh viên đại họcchính quy  như sau:

      1/-Cảnh cáo học tập:

-        Nâng mộtmức cảnh cáo học tập khi số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 8.

-        Nâng haimức cảnh cáo học tập khi số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 16, hoặckhông đăng ký học tập, tự ý bỏ học.

-        Nâng ba mứccảnh cáo học tập khi tổng số tín chỉ không đạt (chỉ tính các học phần trongchương trình đào tạo) tính từ đầu khóa học vượt quá 27.

-        Giảm mộtmức cảnh cáo học tập khi số tín chỉ không đạt trong học kỳ nhỏ hơn 5.

      2/-Buộc thôi học: nếu rơi vào một trong những trường hợp sau:

-        Cảnh cáohọc tập từ mức 2 ở kỳ gần nhất và cảnh cáo học tập mức 3 ở kỳ 20132

-        Cảnh cáohọc tập mức 1 ở kỳ gần nhất, cảnh cáo học tập mức 3 ở kỳ 20132 và có số tín chỉkhông đạt tính từ đầu khóa vượt quá 34.

-        Hết thờihạn tối đa được phép học mà chưa đủ điều kiện để tốt nghiệp.

3/- Các trường hợp CCHT mức 3 được xem xét tạm hoãn ra quyết định buộc thôi học

      3.1/- Sinh viên là đối tượng chính sách (con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh,dự bị dân tộc, dân tộc thiểu số), sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (mồ côi cả cha lẫn mẹ, tàn tật, …), sinh viên gửiđào tạo (HV An Ninh, HV Khoa học QS, HV KTQS, Lưu học sinh) nếu có đơn của sinhviên và gia đình hoặc cơ quan quản lý. Không áp dụng đối với những đối tượng đãbị cảnh cáo học tập mức 3 ở kỳ 20131.

3.2/-Sinh viên bị cảnh cáo học tập mức 0 ở  kỳgần nhất và mức 3 ở kỳ 20132;  Sinh viênbị cảnh cáo học tập mức 1 ở  kỳ gần nhất,mức 3 ở kỳ 20132 và có số tín chỉ không đạt tính từ đầu khóa  ≤  34.

3.3/-Sinh viên có thể cải thiện kết quả học tập sau kỳ hè 20133.

            3.4/- Đối với sinh viên K52, K53 và K54 ở trình độ năm thứnăm, hiện chỉ học trả nợ các môn không đạt sẽ không bị xử lý học tập.

Lưu ý:

1/- Sinhviên có thắc mắc về điểm và mức cảnh cáo học tập, sinh viên diện 3.1, 3.3, phải làm đơn xin xem xéthoặc xin treo quyết định buộc thôi học (có ý kiến gia đình hoặc cơ quan quản lý),nộp tại Phòng Đào tạo đại học (C1-201) từngày 26/8/2014  đến 05/9/2014 .

2/- Sinhviên thuộc diện 3.2 được treo quyết định buộc thôi học, không phải làm đơn.

3/-Sinh viên bị xử lý buộc thôi học có thể nộp đơn (tại Phòng ĐTĐH C1-202) để đượcxét tiếp nhận vào học hệ cao đẳng của Trường trong học kỳ tới (thời hạn sẽ đượcthông báo sau). Chỉ xét đối tượng sinh viên có thể tiếp tục vào học kỳ 2 năm thứ3 trở lên của chương trình cao đẳng.

            4/- Những sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học sẽ nhậnquyết định và làm các thủ tục liên quan tại Phòng Công tác chính trị và Côngtác sinh viên.

 Danh sách dự kiến xử lý cảnh cáo mức 3 (buộc thôi học) tại đây

Danh sách dự kiến xử lý treo QĐ mức 3 tại đây.

 

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 

PGS. TS. Trần Trung Kiên

(đã ký)

 

 

 
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn