Học kỳ 20192,tuần thứ 46,ngày 6 tháng 7 năm 2020
Chúng ta có 21 khách và 37 thành viên trực tuyến
  Trang tin
THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP KỲ HÈ 20133

Phòng đào tạo thông báo mở đăng ký tốt nghiệp cho các sinh viên muốn đăng ký tốt nghiệp ra trường vào kỳ 20133 từ hôm nay 16/09/2014 đến hết ngày 15/10/2014.

Chú ý các sinh viên đã có đăng ký học tập trên trang SIS ở học kỳ 20141 không thuộc đối tượng được đăng ký tốt nghiệp đợt này.
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn