Học kỳ 20191,tuần thứ 16,ngày 14 tháng 12 năm 2019
Chúng ta có 9 khách và 20 thành viên trực tuyến
  Trang tin
THÔNG BÁO

Hiện nay đã có kết quả xử lý học tập học kỳ 20132 đợt 2, các em chú ý vào xem trên trang DTDH

hoặc các em có thể bấm vào đường link sau: http://dtdh.hust.edu.vn/content/view/1825/1/
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn