Học kỳ 20192,tuần thứ 46,ngày 6 tháng 7 năm 2020
Chúng ta có 18 khách và 51 thành viên trực tuyến
  Trang tin
THÔNG BÁO

Hiện nay đã có kết quả xử lý học tập học kỳ 20132 đợt 2, các em chú ý vào xem trên trang DTDH

hoặc các em có thể bấm vào đường link sau: http://dtdh.hust.edu.vn/content/view/1825/1/
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn