Học kỳ 20232,tuần thứ 38,ngày 22 tháng 5 năm 2024
Chúng ta có 5 khách và 1 thành viên trực tuyến
  Trang tin

Thông Báo

 

Phòng Đào tạo Đại học đã có danh sách kết quả xét nhận Đồ án tốt nghiệp kỳ  20141 cho những sinh viên đã đăng ký mã lớp đồ án. Sinh viên chú ý chỉ được xét nhận đồ án nếu không nợ quá 8 TC so với yêu cầu của chương trình đào tạo chưa kể TTTN, ĐATN và các học phần đang học trong kỳ chuẩn.  Đề nghị các em sinh viên khẩn trương vào kiểm tra và nếu có thắc mắc gì về kết quả xét nhận ĐA thì nộp đơn trực tiếp tại Phòng 201-C1 hoặc gửi đơn qua thư điện tử : huong.nguyenthi1@hust.edu.vn; ninh.lequang@hust.edu.vn .

Thời gian: 14 giờ Thứ 2ngày 22/09/2014 đến 16 giờ Thứ 6 ngày 26/09/2014.

 Sau thời hạn trên nếu sinh viên không có gì thắc mắc thì Phòng ĐTĐH sẽ xóa mã lớp đăng ký ĐATN đốivới những sinh viên không đủ điều kiện nhận đồ án và không tiếp nhận đơn thắcmắc nữa.

Danh sách kết quả nhận ĐATN: các em vào phần Đăng ký học tập --> kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp để xem.

Danh sách các bạn đăng ký sai mã ĐATN

Lưu ý: Trong đơn sinh viên ghi nên viết rõ không được xét nhận ĐATN vì lý do gì và ghi đầy đủ + kèm theo các minh chứngcần thiết để việc xem xét được chính xác và nhanh chóng. Ngoài ra 17 sinh viên đăng ký sai mã đồ án cần lên Phòng 201-C1 để đăng ký lại mã Đồ án.

 
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn