Học kỳ 20192,tuần thứ 46,ngày 6 tháng 7 năm 2020
Chúng ta có 22 khách và 42 thành viên trực tuyến
  Trang tin
THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP KỲ 20141A

Phòng đào tạo thông báo mở đăng ký tốt nghiệp cho các sinh viên muốn đăng ký tốt nghiệp ra trường vào kỳ 20141A từ hôm nay 17/11/2014 đến hết ngày 01/12/2014.

Ngày 03/12/2014 phòng đào tạo sẽ phản hồi kết quả đăng ký cho các sinh viên đã đăng ký thành công trên trang SIS trong đợt đăng ký tốt nghiệp lần này.

Chú ý: các sinh viên nào chưa chuyển điểm hoặc chưa đăng ký loại học phần TCTD cần đăng ký sớm để kịp tốt nghiệp đợt này. Tất cả các trường hợp nào còn thiếu điểm, thiếu chứng chỉ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, chưa đủ điều kiện tiếng anh, còn học tập ở kỳ 20141B, chưa chuyển điểm sau thời điểm 01/12/2014 đều không đủ điều kiện để tốt nghiệp ở kỳ 20141A. 
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn