Học kỳ 20192,tuần thứ 46,ngày 6 tháng 7 năm 2020
Chúng ta có 9 khách và 23 thành viên trực tuyến
  Trang tin

THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo đã xét tốt nghiệp cho sinh viên đăng ký kỳ hè 2013 3 và đã tổng hợp thông tin của sinh viên trước khi làm Bằng.
Danh sách sinh viên đã được xét xem tại :


Danh sách SV được xét Tốt nghiệp và đăng ký sao bằng kỳ 20133 - hệ Kỹ sư tại đây

Danh sách SV được xét Tốt nghiệp và đăng ký sao bằng kỳ 20133 - hệ Cử nhân tại đây.


Đề nghị sinh viên thuộc diện trên kiểm tra lại thông tin về tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính nếu còn bị lệch so với giấy khai sinh chính thì làm đơn theo mẫu đơn sửa thông tin (trong phần biểu mẫu) và nộp tại phòng Đào tạo đại học C1 -202 ( bàn số 7) để chuẩn lại dữ liệu .
Đối với những em có tên trong danh sách dữ liệu còn thiếu và chưa nộp tiền, giấy khai sinh phải đến các viện nộp bổ sung trước ngày 27/11/2014.

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014
Phòng Đào tạo Đại học

10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn