Học kỳ 20192,tuần thứ 46,ngày 6 tháng 7 năm 2020
Chúng ta có 18 khách và 41 thành viên trực tuyến
  Trang tin

THÔNG BÁO

( Về việc đăng ký nhận bằng tốt nghiệp Đại học

Kỳ 2013 3 trong tháng 12.2014)

Phòng Đào tạo đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đăng ký đợt kỳ hè 2013 3.

Các em sinh viên có nguyện vọng nhận bằng trong tháng 12.2014 đến phòng Đào tạo Đại học ( nhà C1 phòng 202 A ) nhận đơn điền thông tin đăng ký và nộp lại từ ngày 05.12.2014 đến hết ngày 11.12.2014.

Sau thời hạn trên phòng Đào tạo Đại học sẽ tiến hành các thủ tục tiếp và sẽ có thông báo ngày phát bằng cho các em.

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn