Học kỳ 20232,tuần thứ 38,ngày 22 tháng 5 năm 2024
Chúng ta có 3 khách và 0 thành viên trực tuyến
  Trang tin
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỲ 20142

 

Phòng Đào tạo Đại học đã có danh sách kết quả xét nhận Đồ án tốt nghiệp kỳ 20142 cho những sinh viên đã đăng ký mã lớp đồ án. Sinh viên chú ý chỉ được xét nhận đồ án nếu không nợ quá 8 TC so với yêu cầu của chương trình đào tạo chưa kể TTTN, ĐATN và các học phần đang học trong kỳ chuẩn.  Đề nghị các sinh viên vào kiểm tra và nếu có thắc mắc gì về kết quả xét nhận ĐA thì nộp đơn trực tiếp tại Phòng 201-C1 hoặc gửi đơn qua thư điện tử : huong.nguyenthi1@hust.edu.vn; ninh.lequang@hust.edu.vn .

Thời gian: 14 giờ Thứ 2 ngày 09/02/2015 đến 14 giờ Thứ 6 ngày 13/02/2015.

 Sau thời hạn trên nếu sinh viên không có gì thắc mắc thì Phòng ĐTĐH sẽ xóa mã lớp đăng ký ĐATN đối với những sinh viên không đủ điều kiện nhận đồ án hoặc đăng ký sai mã đồ án và không tiếp nhận đơn thắc mắc nữa.

Danh sách kết quả nhận ĐATN có thể xem trực tiếp qua file đính kèm hoặc các em vào phần Đăng ký học tập --> kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp để xem


Danh sách kết quả xét nhận đồ án 02/09/2015.

Danh sách các bạn đăng ký sai mã ĐATN

Lưuý: Trong đơn sinh viên ghi nên viết rõ không được xét nhận ĐATN vì lý do gì vàghi đầy đủ + kèm theo các minh chứng cần thiết để việc xem xét được chính xác vànhanh chóng. Ngoài ra 26 sinh viên đăng ký sai mã đồ án cần lên Phòng 201-C1 để đăng ký lại mã Đồ án.
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn