Học kỳ 20192,tuần thứ 46,ngày 6 tháng 7 năm 2020
Chúng ta có 20 khách và 44 thành viên trực tuyến
  Trang tin
THÔNG BÁO CHUẨN BỊ XÉT HỌC BỔNG KỲ 20141

Các sinh viên chú ý: phòng đào tạo sẽ tổng hợp dữ liệu điểm của sinh viên học kỳ 20141 vào ngày 09/03/2015 để chuẩn bị xét học bổng của học kỳ 20141. Vì vậy các em chú ý hoàn thiện các việc sau trước ngày 09/03/2015 để tránh mất quyền lợi của mình khi xét học bổng:

  • Hoàn thành chuyển điểm thay thế, tương đương các học phần học tương đương trong kỳ 20141
  • Hoàn thành việc đăng ký loại học phần tự chọn tự do cho các học phần định chọn làm tự chọn tự do đã học ở kỳ 20141
  • Các môn chưa lên điểm trên trang SIS cần có điểm trước ngày 09/03/2015, nếu không khi xét học bổng sẽ xác định là trượt và không được xét học bổng.
  • Chú ý kiểm tra điểm CPA, GPA của kỳ 20141 ở bảng điểm cá nhân.

Tất cả những thay đổi, chuyển điểm, học phần lên điểm sau ngày 09/03/2015 sẽ không được tính vào xét học bổng của học kỳ 20141.

10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn