Học kỳ 20192,tuần thứ 46,ngày 6 tháng 7 năm 2020
Chúng ta có 28 khách và 36 thành viên trực tuyến
  Trang tin

THÔNGBÁO MỞ ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP KỲ 20142A

 

Phòng đào tạo thông báo mở đăng ký tốt nghiệp cho các sinh viên muốn đăng ký tốt nghiệp ra trường vào kỳ 20142A từ hôm nay 27/04/2015 đến hết ngày 10/05/2015.

 

 

 

Chú ý: các sinh viên nào chưa chuyển điểm hoặc chưa đăng ký loại học phần TCTD cần đăng ký sớm để kịp tốt nghiệp đợt này. Tất cả các trường hợp nào còn thiếu điểm, thiếu chứng chỉ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, chưa đủ điều kiện tiếng anh, chưa chuyển điểm sau thời điểm 10/05/2015 đều không đủ điều kiện để tốt nghiệp ở kỳ 20142A.
 
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn