Học kỳ 20232,tuần thứ 38,ngày 22 tháng 5 năm 2024
Chúng ta có 5 khách và 0 thành viên trực tuyến
  Trang tin

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỲ HÈ 20143


Cập nhật ngày 06/07/2015: Thời hạn trả kết quả các đơn thắc mắc về ĐATN kỳ hè 20143 sẽ lùi xuống ngày 08/07/2015 do phòng đào tạo đang bận các công việc về tuyển sinh.

__________________________________________________________________________ Phòng Đào tạo Đại học đã có danh sách kết quả xét nhận Đồ án tốt nghiệp kỳ  20143 cho những sinh viên đã đăng ký mã lớp đồ án. Sinh viên chú ý chỉ được xét nhận đồ án nếu không nợ quá 8 TC so với yêu cầu của chương trình đào tạo chưa kể TTTN, ĐATN và các học phần đang học trong kỳ chuẩn.  Đề nghị các sinh viên vào kiểm tra và nếu có thắc mắc gì về kết quả xét nhận ĐA thì nộp đơn trực tiếp tại Phòng 201-C1 hoặc gửi đơn qua thư điện tử : huong.nguyenthi1@hust.edu.vn  hoặc ninh.lequang@hust.edu.vn .

Thời gian nhận đơn: 8 giờ Thứ 4 ngày 24/06/2015 đến 16 giờ Thứ 6 ngày 26/06/2015.

Thời gian trả kết quả cho các đơn thắc mắc: 14 giờ Thứ  4 ngày 08/07/2015

 Đối với những đơn thắc mắc mà đủ điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp kỳ hè thì Phòng ĐTĐH sẽ khôi phục lại mã Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên vào ngày 06.07.2015

Danh sách kết quả nhận ĐATN : danh sách tải về

hoặc có thể vào phần Đăng ký học tập -->kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp để xem.

Danh sách các bạn đăng ký sai mã ĐATN

1.    20093178 XuânThái Tùng lớp ĐTVT 09 K54

2.      20115575 Đinh Văn Hiển lớp CNKT ĐT TT1 K56

Lưu ý: Trong đơn sinh viên ghi nên viết rõ không được xét nhận ĐATN vì lý do gì và ghi đầy đủ + kèm theo các minh chứng cần thiết để việc xem xét được chính xác và nhanh chóng. Ngoài ra 02 sinh viên đăng ký sai mã đồ án cần lên Phòng 201-C1 để đăng ký lại mã Đồ án.

10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn