Học kỳ 20192,tuần thứ 46,ngày 6 tháng 7 năm 2020
Chúng ta có 19 khách và 55 thành viên trực tuyến
  Trang tin

THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP KỲ 20142B

 

Phòng Đào tạo Đại học thông báo mở đăng ký tốt nghiệp cho các sinh viên muốn đăng ký tốt nghiệp ra trường vào kỳ 20142B từ hôm nay 13/07/2015 đến hết ngày 26/07/2015.

 

 

 

Chú ý: Các sinh viên nào chưa chuyển điểm hoặc chưa đăng ký loại học phần TCTD cần đăng ký sớm để kịp tốt nghiệp đợt này. Tất cả các trường hợp nào còn thiếu điểm, thiếu chứng chỉ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, chưa đủ điều kiện tiếng anh, chưa chuyển điểm sau thời điểm 26/07/2015 đều không đủ điều kiện để tốt nghiệp ở kỳ 20142B.

 


10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn