Học kỳ 20191,tuần thứ 12,ngày 17 tháng 11 năm 2019
Chúng ta có 13 khách và 17 thành viên trực tuyến
  Trang tin

THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP KỲ 20143

 

Phòng Đào tạo Đại học thông báo mở đăng ký tốt nghiệp cho các sinh viên muốn đăng ký tốt nghiệp ra trường vào kỳ 20143 từ hôm nay 07/09/2015 đến hết ngày  16 /09/2015.

 

 

 

Chú ý: Các sinh viên nào chưa chuyển điểm hoặc chưa đăng ký loại học phần TCTD cần đăng ký sớm để kịp tốt nghiệp đợt này. Tất cả các trường hợp nào còn thiếu điểm, thiếu chứng chỉ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, chưa đủ điều kiện tiếng anh, chưa chuyển điểm sau thời điểm 16/09/2015 đều không đủ điều kiện để tốt nghiệp ở kỳ 20143.

 
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn