Học kỳ 20232,tuần thứ 38,ngày 22 tháng 5 năm 2024
Chúng ta có 7 khách và 1 thành viên trực tuyến
  Trang tin

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT NHẬN ĐỒ ÁN KỲ 20151


 Phòng Đào tạo Đại học đã có danh sách kết quả xét nhận Đồ án tốt nghiệp kỳ  20151 cho những sinh viên đã đăng ký mã lớp đồ án. Sinh viên chú ý chỉ được xét nhận đồ án nếu không nợ quá 8 TC so với yêu cầu của chương trình đào tạo chưa kể TTTN, ĐATN và các học phần đang học trong kỳ chuẩn.  Đề nghị các sinh viên vào kiểm tra và nếu có thắc mắc gì về kết quả xét nhận Đồ án thì nộp đơn trực tiếp tại Phòng 201-C1 hoặc gửi đơn qua thư điện tử : huong.nguyenthi1@hust.edu.vn;ninh.lequang@hust.edu.vn .

Thời gian nhận đơn: 08 giờ Thứ  6 ngày 25/09/2015 đến 16 giờ  30  phút Thứ 4 ngày 30/09/2015.

Thời gian trả kết quả cho các đơn thắc mắc: từ 14 giờ Thứ  6 ngày 09/10/2015

 Đối với những đơn thắc mắc mà không đủ điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp kỳ 20151 thì Phòng ĐTĐH sẽ xóa mã Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên vào ngày 09.10.2015

Để biết kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20151 các em hãy vào trang cá nhân phần Đăng ký học tập --> Kết quả xét nhậnđồ án tốt nghiệp để xem trực tiếp.

Mẫu đơn: TẢI MẪU ĐƠN VỀ

Danh sách xét nhận Đồ án tốt nghiệp kỳ 20151: TẢI DANH SÁCH KẾT QUẢ

Danh sách đăng ký sai mã đồ án: TẢI DANH SÁCH ĐĂNG KÝ SAI MÃ

Lưu ý: Trong đơn sinh viên ghi nên viết rõ không được xét nhận ĐATN vì lý do gì và ghi đầy đủ + kèm theo các minh chứng cần thiết để việc xem xét được chính xác và nhanh chóng. Ngoài ra 22  sinh viên đăng ký sai mã đồ án cần lên Phòng 201-C1 để đăng ký lại mã Đồ án (muộn nhất là ngày 25/9/2015)

 

10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn