Học kỳ 20192,tuần thứ 46,ngày 6 tháng 7 năm 2020
Chúng ta có 19 khách và 47 thành viên trực tuyến
  Trang tin

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC XỬ LÝ HỌC TẬP KỲ 20142 ĐỐI VỚI NHỮNG SINH VIÊN THUỘC DIỆN XEM XÉT ĐIỂM Ở KỲ 20143Hiện nay Phòng Đào tạo Đại học đã dựa trên điểm kỳ 20143 đối với những sinh viên thuộc diện xem xét XLHT 20142 để đưa ra dự kiến XLHT và đã cập nhật vào từng tài khoản sinh viên (các em đăng nhập vào tài khoản cá nhân để xem).


Hạn thắc mắc đến ngày 22/10/2015 (nộp đơn cho anh Hùng phòng C1-201), sau ngày 22/10/2015 nếu sinh viên không có thắc mắc thì sẽ cập nhật sang phần xử lý học tập chính thức kỳ 20142.                                                          Ngày15 tháng 10 năm 2015

                                                                 Phòng Đào tạo Đại học  

10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn