Học kỳ 20192,tuần thứ 46,ngày 6 tháng 7 năm 2020
Chúng ta có 16 khách và 44 thành viên trực tuyến
  Trang tin

THÔNGBÁO MỞ ĐĂNG KÝ TỐTNGHIỆP ĐỢT 20151B

 

Phòng Đào tạo Đại học thông báo mở đăng ký online xét tốt nghiệp đợt  20151B  

 

Thời gian : Từ 10 giờ Thứ 2 ngày  15/02/2016 đến hết 10 giờ Thứ 6 ngày 26/02/2016.

 

 

 

Chú ý: Các sinh viên nào chưa chuyển điểm hoặc chưa đăng ký loại học phần TCTD cần đăng ký sớm để kịp tốt nghiệp đợt này. Tất cả các trường hợp nào còn thiếu điểm, thiếu chứng chỉ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, chưa đủ điều kiện tiếng anh, chưa chuyển điểm sau thời điểm 26/02/2016 đều không đủ điều kiện để tốt nghiệp ở đợt 20151B.

 

 
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn