Học kỳ 20201,tuần thứ 20,ngày 20 tháng 1 năm 2021
Chúng ta có 1 khách và 3 thành viên trực tuyến
  Trang tin

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT NHẬN ĐỒ ÁN KỲ 20152

 Phòng Đào tạo Đại học đã có danh sách kết quả xét nhận Đồ án tốt nghiệp kỳ  20152 cho những sinh viên đã đăng ký mã lớp đồ án. Sinh viên chú ý chỉ được xét nhận đồ án nếu không nợ quá 8 TC so với yêu cầu của chương trình đào tạo chưa kể TTTN, ĐATN và các học phần đang học trong kỳ chuẩn cũng như TOEIC đạt từ 450 điểm trở lên.  Đề nghị các sinh viên vào kiểm tra và nếu có thắc mắc gì về kết quả xét nhận Đồ án thì nộp đơn trực tiếp tại Phòng 201-C1 hoặc gửi đơn qua thư điện tử : huong.nguyenthi1@hust.edu.vn; ninh.lequang@hust.edu.vn .

Thời gian nhận đơn: 10 giờ Thứ 2  ngày 15/02/2016 đến 10 giờ Thứ 6 ngày 19/02/2016

Thời gian trả kết quả cho các đơn thắc mắc: từ 16 giờ Thứ 6 ngày 26/02/2016

 Đối với những đơn thắc mắc mà không đủ điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp kỳ 20152 thì Phòng ĐTĐH sẽ xóa mã lớp Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên vào ngày 26.02.2016

Để biết kết quả xét nhận ĐATN kỳ20152 các em hãy vào trang cá nhân phần Đăng ký học tập --> Kếtquả xét nhận đồ án tốt nghiệp để xem trực tiếp.

Mẫu đơn: TẢI VỀ

Danh sách kết quả xét nhận Đồ án tốt nghiệp kỳ 20152: TẢI VỀ

Danh sách đăng ký sai mã đồ án kỳ 20152: TẢI VỀ

Lưu ý: Trong đơn sinh viên ghi nên viết rõ không được xét nhận ĐATN vì lý do gì và ghi đầy đủ + kèm theo các minh chứng cần thiết để việc xem xét được chính xác và nhanh chóng. Ngoài ra  19  sinh viên đăng ký sai mã đồ án cần lên Phòng 202-C1gặp Anh Đạt  để đăng ký lại mã Đồ án(muộn nhất là ngày 19.02.2016)

 

10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn