Học kỳ 20232,tuần thứ 38,ngày 22 tháng 5 năm 2024
Chúng ta có 7 khách và 0 thành viên trực tuyến
  Trang tin
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỲ 20152
NGÀY 03/03/2016 (Cập nhật ngày 17/03/2016)

Các sinh viên có tên trong danh sách dưới đây đủ điều kiện được nhận đồ án tốt nghiệp ở học kỳ 20152:

Danh sách: tải về (cập nhật ngày 17/03/2016)


Các sinh viên xét không đủ điều kiện làm đồ án ở học kỳ 20152 đã được hủy đăng ký học phần đồ án tốt nghiệp ngày 03/03/2016.
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn