Học kỳ 20171,tuần thứ 14,ngày 20 tháng 11 năm 2017
Chúng ta có 21 khách và 36 thành viên trực tuyến
  Trang tin
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỲ 20152
NGÀY 03/03/2016 (Cập nhật ngày 17/03/2016)

Các sinh viên có tên trong danh sách dưới đây đủ điều kiện được nhận đồ án tốt nghiệp ở học kỳ 20152:

Danh sách: tải về (cập nhật ngày 17/03/2016)


Các sinh viên xét không đủ điều kiện làm đồ án ở học kỳ 20152 đã được hủy đăng ký học phần đồ án tốt nghiệp ngày 03/03/2016.
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn