Học kỳ 20191,tuần thứ 16,ngày 14 tháng 12 năm 2019
Chúng ta có 3 khách và 20 thành viên trực tuyến
  Trang tin
THÔNG BÁO CHUẨN BỊ XÉT HỌC BỔNG KỲ 20151


Các sinh viên chú ý: phòng đào tạo sẽ tổng hợp dữ liệu điểm của sinh viên học kỳ 20151 vào ngày 14/03/2016 để chuẩn bị xét học bổng của học kỳ 20151. Vì vậy các em chú ý hoàn thiện các việc sau trước ngày 14/03/2016 để tránh mất quyền lợi của mình khi xét học bổng:

  • Hoàn thành chuyển điểm thay thế, tương đương các học phần học tương đương trong kỳ 20151
  • Hoàn thành việc đăng ký loại học phần tự chọn tự do cho các học phần định chọn làm tự chọn tự do đã học ở kỳ 20151
  • Các môn chưa lên điểm trên trang SIS cần có điểm trước ngày 14/03/2016, nếu không khi xét học bổng sẽ xác định là trượt và không được xét học bổng.
  • Chú ý kiểm tra điểm CPA, GPA của kỳ 20151 ở bảng điểm cá nhân, chú ý các học phần không tính, các học phần thiếu điểm.
 
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn