Học kỳ 20192,tuần thứ 46,ngày 6 tháng 7 năm 2020
Chúng ta có 30 khách và 35 thành viên trực tuyến
  Trang tin

THÔNG BÁO


(Về việc xử lý học tập chính thức buộc thôi học, cảnh cáo học tập mức 2 đối với các sinh viên không đăng ký học tập tính đến kỳ 20152)

Lưu ý :

Đối với những sinh viên bị cảnh cáo học tập mức 2 do không đăng ký học tập kỳ 20152 nếu kỳ 20161 không đăng ký học tập sẽ bị cảnh cáo học tập mức 3 (Buộc thôi học).

Đã hết thời gian nhận đơn thắc mắc nên Phòng ĐTĐH không giải quyết  bất cứ trường hợp nào nữa.

 

10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn