Học kỳ 20203,tuần thứ 48,ngày 3 tháng 8 năm 2021
Chúng ta có 3 khách và 4 thành viên trực tuyến
  Trang tin

THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ

TỐT NGHIỆP ĐỢT 20152A

 

Phòng Đào tạo Đại học thông báo mở đăng ký online xét tốt nghiệp đợt  20152A  

 

Thời gian : Từ 10 giờ Thứ 2 ngày  25/04/2016 đến hết 10 giờ Thứ 4 ngày 04/05/2016.

 

 

 

Chú ý: Các sinh viên nào chưa chuyển điểm hoặc chưa đăng ký loại học phần TCTD cần đăng ký sớm để kịp tốt nghiệp đợt này. Tất cả các trường hợp nào còn thiếu điểm, thiếu chứng chỉ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, chưa đủ điều kiện tiếng anh, chưa chuyển điểm sau thời điểm 04/05/2016 đều không đủ điều kiện để tốt nghiệp ở đợt 20152A.

 
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn