Học kỳ 20232,tuần thứ 38,ngày 22 tháng 5 năm 2024
Chúng ta có 4 khách và 0 thành viên trực tuyến
  Trang tin

KẾT QUẢ XÉT NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỲ HÈ 20153


 Phòng Đào tạo Đại học đã có danh sách kết quả xét nhận Đồ án tốt nghiệp kỳ 20153 cho những sinh viên đã đăng ký mã lớp đồ án. Sinh viên chú ý chỉ được xét nhận đồ án nếu không nợ quá 8 TC so với yêu cầu của chương trình đào tạo chưa kể TTTN, ĐATN và các học phần đang học trong kỳ chuẩn cũng như TOEIC đạt từ 450 điểm trở lên ( điểmTOEIC  trước ngày 14.06.2016).  Đề nghị các sinh viên vào kiểm tra và nếu có thắc mắc gì về kết quả xét nhận Đồ án thì nộp đơn trực tiếp tại Phòng 201-C1 hoặc gửi đơn qua thư điện tử : huong.nguyenthi1@hust.edu.vn; ninh.lequang@hust.edu.vn .

Thời gian nhận đơn: 10 giờThứ 3  ngày 12/07/2016 đến 10 giờ Thứ 6 ngày 15/07/2016

Thời gian trả kết quả cho các đơn thắc mắc: từ 10 giờ Thứ 4 ngày 20/07/2016

 Đối với những đơn thắc mắc mà không đủ điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp kỳ 20153 thì Phòng ĐTĐH sẽ xóa mã lớp Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên vào ngày 20.07.2016

Để biết kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20153 các em hãy vào trang cá nhân phần Đăng ký học tập --> Kếtquả xét nhận đồ án tốt nghiệp để xem trực tiếp.

Mẫu đơn: TẢI VỀ

Danh sách xét nhận Đồ án tốt nghiệp kỳ 20153 ngày 12/07/2016: TẢI VỀ

 
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn