Học kỳ 20232,tuần thứ 38,ngày 22 tháng 5 năm 2024
Chúng ta có 8 khách và 0 thành viên trực tuyến
  Trang tin

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 20161

 

Phòng Đào tạo Đại học đã có danh sách kết quả xét nhận Đồ án tốt nghiệp kỳ  20161 cho những sinh viên đã đăng ký mã lớp đồ án. Sinh viên chú ý chỉ được xét nhận đồ án nếu không nợ quá 8 TC so với yêu cầu của chương trình đào tạo chưa kể TTTN, ĐATN và các học phần đang học trong kỳ chuẩn cũng như TOEIC đạt từ 450 điểm trở lên ( điểm TOEIC  trước ngày 05.10.2016).  Đề nghị các sinh viên vào kiểm tra và nếu có thắc mắc gì về kết quả xét nhận Đồ án thì nộp đơn trực tiếp tại Phòng 201-C1 hoặc gửi đơn qua thư điện tử : huong.nguyenthi1@hust.edu.vn;ninh.lequang@hust.edu.vn .

Thời gian nhận đơn: 14 giờ Thứ 3  ngày 27/09/2016        đến 08 giờ Thứ 4 ngày 05/10/2016

Thời gian trả kết quả cho các đơn thắc mắc: từ 14 giờ Thứ 2 ngày 10/10/2016

 Đối với những đơn thắc mắc mà không đủ điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp kỳ 20161 thì Phòng ĐTĐH sẽ xóa mã lớp Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên vào ngày 10.10.2016

Để biết kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20161 các emhãy vào trang cá nhân phần Đăng ký học tập --> Kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp để xem trực tiếp.

Mẫu đơn: tải về

Danh sách kết quả xét nhận Đồ án tốt nghiệp kỳ 20161: tải về

Ngoài ra 54 sinh viên đăng ký sai mã đồ án cần làm đơn rồi lên phòng 201- C1 để đăng ký lại mã Đồ án chuẩn. Thời gian từ 14 giờ Thứ 4 (28.09.2016) đến 14 giờ Thứ 6 (30.09.2016)

Danh sách sinh viên đăng ký sai mã đồ án: tải về

STT KHOA/VIỆN KHÓA LỚP SHSV Họ tên Mã ĐATN   Mã lớp
1 VCNSHVTP 56 Kỹ thuật thực phẩm 1-K56 20112904 Nguyễn Đức Giang BF5830 Đồ án tốt nghiệp KTTP 659610
2 VCNSHVTP 55 Kỹ thuật thực phẩm 2-K55 20103433 Tuấn BF5830 Đồ án tốt nghiệp KTTP 659610
3 VCNSHVTP 56 Kỹ thuật thực phẩm 2-K56 20113390 Nguyễn Thu Thuỷ BF5830 Đồ án tốt nghiệp KTTP 659610
4 VCNSHVTP 56 Kỹ thuật thực phẩm 2-K56 20112986 Nguyễn Văn Hiến BF5830 Đồ án tốt nghiệp KTTP 659610
5 VCNSHVTP 55 Kỹ thuật thực phẩm 2-K55 20103581 Đặng Thu Hương BF5830 Đồ án tốt nghiệp KTTP 659610
6 VCNSHVTP 56 Kỹ thuật thực phẩm 1-K56 20112815 Đào Việt Chinh BF5830 Đồ án tốt nghiệp KTTP 659610
7 VCNSHVTP 56 Kỹ thuật thực phẩm 2-K56 20112939 Thị Thuý Hằng BF5830 Đồ án tốt nghiệp KTTP 659610
8 VCNSHVTP 56 Kỹ thuật thực phẩm 2-K56 20113118 Thị LuYến BF5830 Đồ án tốt nghiệp KTTP 659610
9 VCNSHVTP 56 Kỹ thuật thực phẩm 1-K56 20113308 Đồng Văn BF5830 Đồ án tốt nghiệp KTTP 659610
10 VCNSHVTP 56 Kỹ thuật thực phẩm 1-K56 20113535 Ngoô Quang Huy BF5830 Đồ án tốt nghiệp KTTP 659610
11 VCNSHVTP 56 KT Thực phẩm (CN lên KS) K56 20149592 Thị Duyên BF5830 Đồ án tốt nghiệp KTTP 659610
12 VCNSHVTP 55 Kỹ thuật thực phẩm 1-K55 20103109 Nguyễn Mạnh Hải BF5830 Đồ án tốt nghiệp KTTP 659610
13 VCNSHVTP 56 Kỹ thuật thực phẩm 1-K56 20113381 Duương Thị Thu BF5830 Đồ án tốt nghiệp KTTP 659610
14 VCNSHVTP 56 Kỹ thuật thực phẩm 1-K56 20113532 Nguyễn Thu Hường BF5830 Đồ án tốt nghiệp KTTP 659610
15 VCNSHVTP 56 Kỹ thuật thực phẩm 1-K56 20113561 Thị Phương BF5830 Đồ án tốt nghiệp KTTP 659610
16 VCNSHVTP 55 Kỹ thuật thực phẩm 2-K55 20103526 Lâm Viết Chuyên BF5830 Đồ án tốt nghiệp KTTP 659610
17 VCNSHVTP 56 Kỹ thuật thực phẩm 1-K56 20112822 Thị Dịu BF5830 Đồ án tốt nghiệp KTTP 659610
18 VCNSHVTP 56 Kỹ thuật thực phẩm 2-K56 20112854 Vương Thị Thùy Dung BF5830 Đồ án tốt nghiệp KTTP 659610
19 VCNSHVTP 56 Kỹ thuật thực phẩm 2-K56 20112887 Nguyễn Minh Đường BF5830 Đồ án tốt nghiệp KTTP 659610
20 VCNSHVTP 56 Kỹ thuật thực phẩm 1-K56 20113164 Nguyễn Thảo Ngân BF5830 Đồ án tốt nghiệp KTTP 659610
21 KCNHH 55 CN- Hóa dầu-K55 20109722 Bùi Văn Mạnh CH5900 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư  655532
22 KCNHH 55 CN- Hóa dầu-K55 20109726 Phan Chí Nhân CH5900 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư  655532
23 TTDTTN 56 Điều khiên tự động (CTTT) K56 20112490 Bạch Văn Vững EE5142 Đồ án tốt nghiệp 659717
24 TTDTTN 56 Điều khiên tự động (CTTT) K56 20111924 Nguyễn Văn Nghĩa EE5142 Đồ án tốt nghiệp 659717
25 TTDTTN 56 Điều khiên tự động (CTTT) K56 20110193 Nguyễn Đình Đạt EE5142 Đồ án tốt nghiệp 659717
26 KKTVQL 57 Quảnh trị KD K57 20124490 Thành Minh EM4551 Khoá luận tốt nghiệp 659684
27 VCNSHVTP 55 Kỹ thuật sinh học-K55 20103123 Trung Hiếu BF5820 Đồ án tốt nghiệp KTSH 659612
28 VCNSHVTP 56 Kỹ thuật sinh học 2-K56 20113577 Đoàn Phương Thảo BF5820 Đồ án tốt nghiệp KTSH 659612
29 VCNSHVTP 56 Kỹ thuật sinh học 2-K56 20113379 Thị Tho BF5820 Đồ án tốt nghiệp KTSH 659612
30 VCNSHVTP 56 Kỹ thuật sinh học 1-K56 20112877 Luương Tất Đạt BF5820 Đồ án tốt nghiệp KTSH 659612
31 VCNSHVTP 56 Kỹ thuật sinh học 1-K56 20113116 Trương Thành Luân BF5820 Đồ án tốt nghiệp KTSH 659612
32 VCNSHVTP 56 Kỹ thuật sinh học 2-K56 20113176 Thị Nga BF5820 Đồ án tốt nghiệp KTSH 659612
33 VCNSHVTP 56 Kỹ thuật sinh học 1-K56 20113290 Trần Thị Tình BF5820 Đồ án tốt nghiệp KTSH 659612
34 VCNSHVTP 56 Kỹ thuật sinh học 2-K56 20112739 Đàm Thị Việt Anh BF5820 Đồ án tốt nghiệp KTSH 659612
35 VCNSHVTP 56 Kỹ thuật sinh học 1-K56 20113050 Nguyễn Văn Khanh BF5820 Đồ án tốt nghiệp KTSH 659612
36 VCNSHVTP 56 Kỹ thuật sinh học 2-K56 20113181 Thị Ngoan BF5820 Đồ án tốt nghiệp KTSH 659612
37 VCNSHVTP 56 Kỹ thuật sinh học 1-K56 20113243 Nguyễn Văn Quang BF5820 Đồ án tốt nghiệp KTSH 659612
38 VCNSHVTP 56 Kỹ thuật sinh học 2-K56 20113254 Ngô Minh Sâm BF5820 Đồ án tốt nghiệp KTSH 659612
39 VCNSHVTP 56 Kỹ thuật sinh học 1-K56 20113566 Phan Ngọc Quý BF5820 Đồ án tốt nghiệp KTSH 659612
40 VCNSHVTP 55 Kỹ thuật sinh học-K55 20103191 Nguyễn Văn Khang BF5820 Đồ án tốt nghiệp KTSH 659612
41 VCNSHVTP 55 Kỹ thuật sinh học-K55 20103474 Văn Thương BF5820 Đồ án tốt nghiệp KTSH 659612
42 VCNSHVTP 56 Kỹ thuật sinh học 2-K56 20113198 Trần Thị Nhung BF5820 Đồ án tốt nghiệp KTSH 659612
43 VCNSHVTP 56 Kỹ thuật sinh học 1-K56 20113199 Bùi Thị Niên BF5820 Đồ án tốt nghiệp KTSH 659612
44 VCNSHVTP 54 Kỹ thuật sinh học  K54 20092944 Nguyễn Thành Tuân EE5020 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (ĐK&TDH) 657401
45 BDHDADTCVT 56 AS K56 20111509 Nguyễn Đức Hợi IT5220 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTMT) 655811
46 KCK 53 Chế tạo máy 4 K53 20083016 Nguyễn Minh Tùng ME5111 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (CKCTM) 658077
47 KCK 55 CN- Cơ điện tử 1-K55 20108040 Trần Thành Trai EM4451 Khoá luận tốt nghiệp 659682
48 KDTVT 55 Điện tử-Viễn thông 01-K55 20102614 Đặng Trọng Dũng EM4451 Khoá luận tốt nghiệp 659682
49 KCK 55 CN- Cơ điện tử 1-K55 20109128 Nguyễn Hồng Việt EM4451 Khoá luận tốt nghiệp 659682
50 KKTVQL 57 TC-Ngân hàng K57 20124386 Nguyễn Thu EM4751 Khoá luận tốt nghiệp 659686
51 KCNTT 53 Công nghệ phần mềm K53 20081450 Nguyễn Trung Kiên IT5240 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM) 655834
52 KDTVT 57 CN-Điện tử TT 02 K57 20125867 Nguyễn Thị Kiều Vân ET4900 Đồ án tốt nghiệp cử nhân 657575
53 VKHVCNMT 53 Kỹ thuật Môi trường K53 20082235 Nguyễn Công Sơn EV5102 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (CNMT) 657928
54 KCK 57 CN-CN chế tạo máy K57 20125300 Quản Anh Thư ME4992 Đồ án tốt nghiệp cử nhân 658073


10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn