Học kỳ 20171,tuần thứ 9,ngày 20 tháng 10 năm 2017
Chúng ta có 35 khách và 69 thành viên trực tuyến
  Trang tin
Phòng Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên bắt đầu ký thủ tục thanh toán ra Trường cho Sinh viên tốt nghiệp đợt 20153 từ 14h00 thứ Sáu, ngày 02/12/2016.
  • Những sinh viên đã hoàn thành công nợ với các đơn vị liên quan trong Trường chỉ cần lấy mẫu Phiếu đăng ký thanh toán ra Trường tại đây: http://ctt-daotao.hust.edu.vn/Upload/CTSV/files/17b-CTCTCTSV_QT09_BM01.doc, điền thông tin hoàn chỉnh và lên Phòng CTCT&CTSV ký thanh toán ra Trường;
  • Những sinh viên chưa hoàn thành công nợ với các đơn vị liên quan trong Trường lấy Phiếu đăng ký Thanh toán ra Trường tại đây: http://ctt-daotao.hust.edu.vn/Upload/CTSV/files/17a-CTCTCTSV_QT09_BM02.doc, điền thông tin và hoàn thiện công nợ với các đơn vị liên quan (xin xác nhận vào phiếu), sau đó lên Phòng CTCT&CTSV ký thanh toán ra Trường.
Chú ý: Những Sinh viên còn nợ học phí sẽ nộp học phí tại Phòng CTCT&CTSV khi ký giấy thanh toán ra Trường.
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn