Học kỳ 20172,tuần thứ 23,ngày 22 tháng 1 năm 2018
Chúng ta có 18 khách và 80 thành viên trực tuyến
  Trang tin

[CTCT&CTSV] Thông báo tổ chức học và kiểm tra lại nội quy, quy chế cho sinh viên khóa 62 (01 đợt duy nhất)
 

Chi tiết xem tại đây

10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn