Học kỳ 20203,tuần thứ 48,ngày 3 tháng 8 năm 2021
Chúng ta có 3 khách và 2 thành viên trực tuyến
  Trang tin

THÔNGBÁO

Về học phí kỳ I năm học 2017-2018(20171) đợt 1

 

 

1) Sinh viêntra cứu học phí trực tiếp học kỳ 20171 bằng cách đăng nhập vào tài khoản, vào mục Tra cứu --> Tra cứu học phí sinh viên từ thời điểm có thông báo.

2) Sinh viên tham khảo Quy định về mức học phí đào tạo đại học hệ chính quy năm học 2017-2018 và năm tiếp theo tại đây.

3) Mọi thắc mắc về học phí kỳ 20171 đề nghị sinh viên gửi email đến hòm thư  hung.tranle@hust.edu.vn (svdùng email trường cấp để gửi thư, mọi email không phải do trường cấp sẽ ko được trả lời) trước 16h ngày 22/09/2017.

Chúý :  Học phí đợt 1 chưa bao gồm các sinh viên thuộc diện sau đây

-       Các sinh viên dự kiến cảnh cáo học tập mức 3 (Buộc thôi học) kỳ 20162.

-       Các sinh viên khóa 54 trở về trước và khóa 55 (ngoại ngữ, cử nhân công nghệ, SPKT, kinh tế) do đã quá năm.

-       Học phí của học phần Đồ án tốt nghiệp (do đang trong quá trình xét).

Học phí đợt 1 chưa xét đến các học phần đăng ký TCTD sau ngày 08/09/2017.

 

 

 

 
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn