Học kỳ 20232,tuần thứ 38,ngày 22 tháng 5 năm 2024
Chúng ta có 4 khách và 0 thành viên trực tuyến
  Trang tin

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÉT NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

KỲ 20171

 

Lưu ý: việc đăng ký thành công học phần Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) trên hệ thống SIS không phải là đã được nhận ĐATN. Phòng ĐTĐH sẽ kiểm tra các điều kiện và thông báo kết quả những sinh viên nào được nhận ĐATN.

 

1.    Sinh viên được xét nhận Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp nếu đảm bảo đủ các điều kiện sau:

-       Nợ không quá 8 tín chỉ so với yêu cầu của chương trình đào tạo (chưa kể TTTN, ĐATN và các học phần đang học trong kỳ theo chương trình đào tạo chuẩn)

-       TOEIC đạt từ 450 điểm trở lên (theo qui định) 

2.    Sinh viên xem kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20171 tại:

Truy nhập tài khoản sinh viên (SIS) và xem mục Đăng ký học tập” -> “Kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp để xem trực tiếp.

3.    Phương thức gửi thắc mắc về kết quả nhận ĐATN

Sinh viên gửi thắc mắc về kết quả xét nhận ĐATN bằng qua email tới các địa chỉ:

huong.nguyenthi1@hust.edu.vn;ninh.lequang@hust.edu.vn

Lưu ý: sinh viên phải sử dụng email được nhà trường cấp cho để gửi/hỏi các thắc mắc.

Mẫu đơn: tải về

4.    Thời hạn nhận thắc mắc

-       Từ 08:00 ngày 14/09/2017 đến 16:30 ngày 21/09/2017.

Lưu ý: các thắc mắc đến sau thời hạn trên sẽ không được giải quyết.

-       Với các sinh viên đăng ký sai mã học phần ĐATN: cần làm đơn nộp tại Phòng 201- C1 để đăng ký lại trong thời hạn như trên.

5.    Thời hạn trả kết quả của các thắc mắc

-       Từ 8:00 ngày 28/09/2017

-       Sau thời hạn này: những sinh viên không đủ điều kiện nhận ĐATN sẽ bị xóa đăng ký mã lớp Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp./.


Danh sách đăng ký sai mã đồ án: 


STT Lớp shsv Họ tên Mã lớp Mã HP Ghi chú
1 IS K56 20111298 Trần Việt Dũng 666365 IT5120 Đồ án tốt nghiệp
2 IS K56 20112011 Hoàng Ngọc Quý 666367 IT5120 Đồ án tốt nghiệp
3 IS K56 20112218 Lương Thị Thắm 666367 IT5120 Đồ án tốt nghiệp
4 CN KT Cơ điện tử 1-K56 20115229 Nguyễn Nam 669448 EE4900 Đồ án tốt nghiệp cử nhân
5 CN-CN chế tạo máy K57 20125242 Trần Quốc Quang 668801 ME4992 Đồ án tốt nghiệp cử nhân
6 KT cơ khí 1-K56 20110619 Phạm Hồng Quân 668802 ME4993 Đồ án tốt nghiệp cử nhân
7 CN-Điều khiển-TĐH 01 K58 20135378 Nguyễn Văn Đức 669449 EE4910 Đồ án tốt nghiệp cử nhân
8 CN-Điện tử TT 02 K57 20125806 Phan Thanh Tiệp 669588 ET4900 Đồ án tốt nghiệp cử nhân
9 Điện tử-Truyền thông 06-K56 20111953 Đình Phú 669599 ET5110E Đồ án tốt nghiệp
10 TC-Ngân hàng K57 20124434 Nguyễn Duy Hưng 669197 EM4451 Khoá luận tốt nghiệp
11 KT sinh học K57 20113216 Thị Hồng Phương 665569 BF5920 Thực tập và Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTSH)
12 KT thực phẩm 01 K58 20133155 Nguyễn Văn Quân 665571 BF5930 Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp (KTTP)
13 Kỹ thuật thực phẩm 2-K56 20112887 Nguyễn Minh Đường 665559 BF5830 Đồ án tốt nghiệp KTTP
14 Kỹ thuật thực phẩm 2-K56 20112986 Nguyễn Văn Hiến 665559 BF5830 Đồ án tốt nghiệp KTTP
15 Kỹ thuật thực phẩm 2-K56 20113002 Nguyễn Hiểu 665559 BF5830 Đồ án tốt nghiệp KTTP

10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn