Học kỳ 20192,tuần thứ 46,ngày 6 tháng 7 năm 2020
Chúng ta có 21 khách và 38 thành viên trực tuyến
  Trang tin

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 20171A

Quá trình mở xét tốt nghiệp đợt 20171A đã kết thúc. Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp đợt 20171A cần thực hiện các việc sau đây:

1.    Sinh viên xem kết quả xét tốtnghiệp tại:

Truy nhập tài khoản sinh viên (SIS) -> mục Đăng ký học tập” -> “Đăng ký tốt nghiệp” để xem trực tiếp từ ngày 12/12/2017

2.    Trong trường hợp có thắc mắc về kết quả này cần thực hiện:

Sinh viên gửi thắc mắc về kết quả xét tốt nghiệp  qua email tới các địa chỉ:

huong.nguyenthi1@hust.edu.vn

ninh.lequang@hust.edu.vn

tung.nguyenxuan@hust.edu.vn

Chú ý trong phần Subject của email gửi đi cần ghi đúng cú pháp

MSSV-Xét TN-Kỳ               Vídụ:   20141234 – Xét TN – 20171A

Lưu ý: Sinh viên phải sử dụng email được nhà trường cấp để gửi các thông tin liên quan tới học tập. Xem hướng dẫn  tại

https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=10149

3.    Thời hạn nhận thắc mắc qua email

-       Từ 8:00ngày 12/12/2017 đến 16:30 ngày 18/12/2017.

-       Mẫu đơn để gửi kèm email (Khi gửi chuyển thành file PDF và mẫu đơn lấy tại https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=95)

-       Các email gửi sau 16:30 ngày 18/12/2017 sẽ không được giải quyết.

4.    Thời hạn có kết quả của các email thắc mắc về xét tốt nghiệp

-       Kết quả sẽ có muộn nhất là hết ngày 25/12/2017

5.    Các lưu ý khác

-       Đợt xét tốt nghiệp 20171A sẽ dựa trên kết quả học tập, chuyển điểm (điểm thay thế, điểm tương đương) và điểm TOEIC tính đến 16:30 ngày 01/12/2017

-       Sinh viên cần kiểm tra các thông tin về ngày tháng năm sinh, nơi sinh để chuẩn bị làm bằng tốt nghiệp. Nếu thông tin có sai sót cần mang Giấy khai sinh và gặp cô Sơn (Bàn số 7 phòng 202-C1) để điều chỉnh. Chú ý các sinh viên chưa nộp lệ phí làm bằng phải gặp cô Sơn để hoàn thành lệ phí theo quy định.


-       Sinh viên khi có kết quả xét đạt từ ngày 25/12/2017 có thể tự tích nhận “Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời “ từ tài khoản SIS sau đó nhận giấy này tại Viện chuyên ngành. Các sinh viên thuộc chương trình tiên tiến, CT chất lượng cao, kỹ sư tài năng sẽ nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại Bàn 4 phòng 201-C1.

-       Các đăng ký nhận“ Giấy chứng  nhận tốt nghiệp tạm thời” trước ngày 25/12/2017 sẽ không có hiệu lực.


-------------------------------------------------------------------------

10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn