Học kỳ 20232,tuần thứ 38,ngày 22 tháng 5 năm 2024
Chúng ta có 3 khách và 0 thành viên trực tuyến
  Trang tin

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÉT NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

KỲ 20172

 

Lưu ý: việc đăng ký thành công học phần Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) trên hệ thống SIS không phải là đã được nhận ĐATN. Phòng ĐTĐH sẽ kiểm tra các điều kiện và thông báo kết quả những sinh viên nào được nhận ĐATN.

 

1.    Sinh viên được xét nhận Đồán tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp nếu đảm bảo đủ các điều kiện sau:

-       Nợ không quá 8 tín chỉ so với yêu cầu của chương trình đào tạo (chưa kể TTTN, ĐATN và các học phần đang học trong kỳ theo chương trình đào tạo chuẩn)

-       TOEIC đạt từ 450 điểm trở lên (theo qui định) 

2.    Sinh viên xem kết quả xétnhận ĐATN kỳ 20172 tại:

Truy nhập tài khoản sinh viên (SIS) : xem mục Đăng ký học tập” -> “Kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp để xem trực tiếp.

3.    Phương thức gửi thắc mắc về kết quả nhận ĐATN

Sinh viên gửi thắc mắc về kết quả xét nhận ĐATN bằng qua email tới các địa chỉ:    huong.nguyenthi1@hust.edu.vn;ninh.lequang@hust.edu.vn; tung.nguyenxuan@hust.edu.vn

Lưu ý: sinh viên phải sử dụng email được nhà trường cấp cho để gửi/hỏi các thắc mắc.

Mẫu đơn: tải về

4.    Thời hạn nhận thắc mắc

-       Từ 08:00 ngày 25/01/2018 đến 17:00 ngày 28/01/2018.

Lưu ý: các thắc mắc đến sau thời hạn trên sẽ không được giải quyết.

-       Với các sinh viên đăng ký sai mã học phần ĐATN: cần làm đơn nộp tại Phòng 201- C1 để đăng ký lại trong thời hạn như trên.

5.    Thời hạn trả kết quả của các thắc mắc

-       Từ 8:00 ngày 02/02/2018

-       Sau thời hạn này: những sinh viên không đủ điều kiện nhận ĐATN sẽ bị xóa đăng ký mã lớp Đồ án tốt nghiệp/Khóaluận tốt nghiệp./.Danh sách sinh viên đăng ký sai mã đồ án tốt nghiệp:


SHSV HỌ TÊN MÃ LỚP MÃ HP
20125242 Trần Quốc Quang 673255 ME4358
20135169 Nguyễn Văn Công 671859 ME5115
20135337 Trần Văn Đệ 671859 ME5115
20100928 Đình Huấn 671859 ME5115
20100802 Nguyễn Văn Tuấn 671859 ME5115
20100520 Phạm Xuân Phú 671856 ME5111
20100551 Trần Xuân Quảng 671856 ME5111
20100721 Huy Tiến 671856 ME5111
20100986 Nguyễn Khắc 671856 ME5111
20100248 Phạm Đức Hải 671856 ME5111
20121750 Nguyễn Khánh Hoàng 670891 IT4996
20091177 Trần Đức Hoàng 670879 IT5230
20091171 Nguyễn Xuân Hoàng 670880 IT5240
20102243 Đinh Văn Thịnh 670880 IT5240
20101542 Nguyễn Hiệp 670897 IT5120E
20106093 Đinh Hữu Hội 670878 IT5220
20101588 Trần Đức Hoành 670878 IT5220
20135734 Đỗ Văn Hưng 671166 CH5900
20131560 Tạ Thị Hoàn 673594 CH5910
20103024 Nguyễn Nam Anh 671166 CH5900
20103114 Phạm Thị Hằng 671166 CH5900
20103753 Hoàng Ngọc Tự 671166 CH5900
20113255 Dương Ngọc Sơn 673627 CH4910
20103367 Dương Quang Tiến 673594 CH5910
20125488 Nguyễn Khắc Giáp 671347 EE4910
20125821 Bùi Quang Trung 671347 EE4910
20135541 Nguyễn Minh Hiếu 671347 EE4910
20159650 Lương Ngọc Sơn 671347 EE4910
20101414 Nguyễn Trung Đức 671286 EE5020
20102153 Đỗ Văn Thành 671284 EE5020
20102780 Đặng Văn 671286 EE5020
20102226 Tiến Thắng 671284 EE5020
20102150 Bùi Văn Thành 671284 EE5020
20101122 Hữu Ba 671284 EE5020
20101557 Hoàng Xuân Hoà 671286 EE5020
20101654 Phạm Mạnh Hùng 671284 EE5020
20101493 Nguyễn Văn Hân 671344 EE5010
20101134 Văn Biên 671344 EE5010
20102346 Phí Clin Tơn 671345 EE5010
20125806 Phan Thanh Tiệp 672422 ET4900
20102729 Trần Văn Sang 672516 ET5111
20101813 Phạm Thế Long 672516 ET5111
20102773 Nguyễn Công Tuấn 672516 ET5111
20141212 Đào Nguyễn Thùy Giang 672416 EM4751
20135621 Phạm Huy Hoàng 673761 FLE4206
20101104 Nguyễn Tuấn Anh 670499 MI5900
20110350 Nguyễn Đông Hoà 670479 TE5993
20134077 Tạ Thị Trang 672025 BF5920
20131986 Bùi Thị Lan Hương 672025 BF5920
20133851 Lương Thị Thuỳ 672025 BF5920
20113338 Đặng Thị Thắm 672018 BF5820
20124211 Bùi Mạnh Khương 670315 NE5922
20124228 Trần Văn Luận 670315 NE5922
20124284 Trần Văn Toàn 670315 NE5922
20104306 Trần Tuấn Anh 670315 NE5922
20100944 Hữu Nhâm 670550 HE5904

 
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn