Học kỳ 20181,tuần thứ 12,ngày 15 tháng 11 năm 2018
Chúng ta có 72 khách và 78 thành viên trực tuyến
  Trang tin

THÔNG BÁO

Về học phí kỳ II năm học 2017-2018(20172) đợt 1

 

Phòng Đào tạo đại học (ĐTĐH) thựchiện việc tính toán học phí cho mỗi học kỳ theo 02 đợt:

-       Đợt 1: tínhtoán sơ bộ học phí cần đóng;

-       Đợt 2: tính toán chính xác học phí của mỗi sinh viên trong học kỳ đang xét.

Khi gửi thắcmắc sinh viên cần lưu ý về phân công nhiệm vụ giữa các đơn vị về học phí như sau:

Phòng Đào tạo đại học:

o  Thực hiện công tác tính toán học phí theo đăng ký học tập

o  Nhận và xử lý các thắc mắc về cách tính & tổng số học phí cần đóng.

Phòng Công tác chính trị & Công tác sinh viên:

o  Thực hiện việc thu học phí (sẽ có thông báo riêng về thời gian thu)

o  Nhận và xử lý các thắc mắc về việc thu học phí và dư/nợ của các kỳ trước.

Với học kỳ 20172:

1.     Sinh viên có thể tra cứu học phí học kỳ 20172 (đợt 1) từ ngày 27/02/2018 bằng cách:

        Đăng nhập tài khoản SIS -> vào mục Tra cứu  -> Tra cứu học phí sinh viên

2.    Quy định về mức học phí đào tạo đại học hệ chính quy năm học 2017-2018 và năm tiếp theo tại đây(riêng sinh viên K62 xem tại đây).

3.    Sinh viên có thắc mắc về cách tính & số tiền học phí thực hiện như sau:

+     Sử dụng email nhà trường đã cấp để gửi thắc mắc tới địa chỉ: hung.tranle@hust.edu.vn (chuyên viên Trần Lê Hùng, Phòng ĐTĐH)

+     Tiêu đề email ghi như sau: “Học phí 20172 đợt 1 – Mã số SV”

Ví dụ về tiêu đề: Học phí 20172 đợt 1 - 20134567

+     Thời hạn nhận thắc mắc: hạn cuối đến 17:00 ngày 15/03/2018.

+     Các email gửi không đúng qui cách sẽ không được xem xét do không xác thực được người gửi hoặc bị hệ thống loại bỏ vào mục thư rác.

Chú ý:  

1.    Học phí đợt 1 chưa bao gồm các sinh viên thuộc diện sau đây:

+     Các sinh viên dự kiến bị cảnh cáo học tập mức 3 kỳ 20171.

+     Các sinh viên đã quá thời gian học tập cho phép tại trường (tính đến hết kỳ 20171 : k55 trở về trước, k56 (cncn,spkt,nn,kinh tế).

2.    Học phí đợt 1 chưa xét đến các học phần được đăng ký làm học phần tự chọn tự do sau ngày 21/02/2018.

3. Chi tiết về thời gian quét học phí, sinh viên xem tại : http://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=17176

 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 

10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn