Học kỳ 20183,tuần thứ 52,ngày 22 tháng 8 năm 2019
Chúng ta có 47 khách và 168 thành viên trực tuyến
  Trang tin

THÔNG BÁO

Về học phí kỳ II năm học 2017-2018(20172) đợt 1

 

Phòng Đào tạo đại học (ĐTĐH) thựchiện việc tính toán học phí cho mỗi học kỳ theo 02 đợt:

-       Đợt 1: tínhtoán sơ bộ học phí cần đóng;

-       Đợt 2: tính toán chính xác học phí của mỗi sinh viên trong học kỳ đang xét.

Khi gửi thắcmắc sinh viên cần lưu ý về phân công nhiệm vụ giữa các đơn vị về học phí như sau:

Phòng Đào tạo đại học:

o  Thực hiện công tác tính toán học phí theo đăng ký học tập

o  Nhận và xử lý các thắc mắc về cách tính & tổng số học phí cần đóng.

Phòng Công tác chính trị & Công tác sinh viên:

o  Thực hiện việc thu học phí (sẽ có thông báo riêng về thời gian thu)

o  Nhận và xử lý các thắc mắc về việc thu học phí và dư/nợ của các kỳ trước.

Với học kỳ 20172:

1.     Sinh viên có thể tra cứu học phí học kỳ 20172 (đợt 1) từ ngày 27/02/2018 bằng cách:

        Đăng nhập tài khoản SIS -> vào mục Tra cứu  -> Tra cứu học phí sinh viên

2.    Quy định về mức học phí đào tạo đại học hệ chính quy năm học 2017-2018 và năm tiếp theo tại đây(riêng sinh viên K62 xem tại đây).

3.    Sinh viên có thắc mắc về cách tính & số tiền học phí thực hiện như sau:

+     Sử dụng email nhà trường đã cấp để gửi thắc mắc tới địa chỉ: hung.tranle@hust.edu.vn (chuyên viên Trần Lê Hùng, Phòng ĐTĐH)

+     Tiêu đề email ghi như sau: “Học phí 20172 đợt 1 – Mã số SV”

Ví dụ về tiêu đề: Học phí 20172 đợt 1 - 20134567

+     Thời hạn nhận thắc mắc: hạn cuối đến 17:00 ngày 15/03/2018.

+     Các email gửi không đúng qui cách sẽ không được xem xét do không xác thực được người gửi hoặc bị hệ thống loại bỏ vào mục thư rác.

Chú ý:  

1.    Học phí đợt 1 chưa bao gồm các sinh viên thuộc diện sau đây:

+     Các sinh viên dự kiến bị cảnh cáo học tập mức 3 kỳ 20171.

+     Các sinh viên đã quá thời gian học tập cho phép tại trường (tính đến hết kỳ 20171 : k55 trở về trước, k56 (cncn,spkt,nn,kinh tế).

2.    Học phí đợt 1 chưa xét đến các học phần được đăng ký làm học phần tự chọn tự do sau ngày 21/02/2018.

3. Chi tiết về thời gian quét học phí, sinh viên xem tại : http://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=17176

 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 

10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn