Học kỳ 20192,tuần thứ 26,ngày 19 tháng 2 năm 2020
Chúng ta có 20 khách và 35 thành viên trực tuyến
  Trang tin
THÔNG BÁO MỞ RỘNG THỜI GIAN ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP ĐỢT 20172B


Phòng Đào tạo đại học thông báo kéo dài thời gian mở đăng ký xét tốt nghiệp đợt 20172B như sau:
  1. Thời hạn cũ: kết thúc đăng ký lúc 17:00 ngày thứ sáu 06/7/2018
  2. Thời hạn mới: kết thúc đăng ký lúc 17:00 ngày thứ ba 10/7/2018
 
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn