Học kỳ 20201,tuần thứ 20,ngày 20 tháng 1 năm 2021
Chúng ta có 5 khách và 2 thành viên trực tuyến
  Trang tin

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÉT NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

KỲ 20173

 

Lưu ý: việc đăng ký thành công học phần Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) trênhệ thống SIS không phải là đã được nhận ĐATN. Phòng ĐTĐH sẽ kiểm tra các điềukiện và thông báo kết quả những sinh viên nào được nhận ĐATN.

 

1.    Sinh viên được xét nhận Đồán tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp nếu đảm bảo đủ các điều kiện sau:

-       Nợ không quá 8 tín chỉ so với yêu cầu của chương trình đào tạo (chưa kể TTTN, ĐATN)

-       TOEIC đạt từ 450 điểm trở lên (theo qui định) 

2.    Sinh viên xem kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20173 tại:

Truy nhập tài khoản sinh viên (SIS) à xem mục Đăng ký học tập” -> “Kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp để xem trực tiếp.

3.    Phương thức gửi thắc mắc về kết quả nhận ĐATN

Sinh viên gửi thắc mắc về kết quả xét nhận ĐATN bằng qua email tới các địa chỉ:    huong.nguyenthi1@hust.edu.vn;ninh.lequang@hust.edu.vn;

cc: tung.nguyenxuan@hust.edu.vn

Lưu ý: sinh viên phải sử dụng email được nhà trường cấp cho để gửi/hỏi các thắc mắc.

4.    Thời hạn nhận thắc mắc

-       Từ 08:00ngày 09/07/2018 đến 17:00 ngày 13/07/2018.

Lưu ý: các thắc mắc đến sau thời hạn trên sẽ không được giải quyết.

-       Với các sinh viên đăng ký sai mãhọc phần ĐATN: cần làm đơn nộp tại Phòng 201- C1 để đăng ký lại trong thời hạn như trên.

5.    Thời hạn trả kết quả của các thắc mắc

-       Từ 8:00 ngày 18/07/2018

-       Sau thời hạn này: những sinh viên không đủ điều kiện nhận ĐATN/KLTN sẽ bị xóa đăng ký mã lớp Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp./.

Danh sách sinh viên đăng ký sai mã đồ án:

Kỹ thuật cơ khí 3-K55 20100721 Huy Tiến 674590 ME4993
Kỹ thuật dệt K59 20144150 Trần Thị Thảo 674665 TEX4922
Kỹ thuật hóa học 7-K56 20113255 Dương Ngọc Sơn 674757 CH4910


 
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn