Học kỳ 20232,tuần thứ 38,ngày 22 tháng 5 năm 2024
Chúng ta có 13 khách và 0 thành viên trực tuyến
  Trang tin

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÉT NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

KỲ 20181

 

Lưu ý: việc đăng ký thành công học phần Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) trên hệ thống SIS không phải là đã được nhận ĐATN. Phòng ĐTĐH sẽ kiểm tra các điều kiện và thông báo kết quả những sinh viên nào được nhận ĐATN.

 

1.    Sinh viên được xét nhận Đồ án tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp nếu đảm bảo đủ các điều kiện sau:

-       Nợ không quá 8 tín chỉ so với yêu cầu của chương trình đào tạo (chưa kể TTTN, ĐATN)

-       TOEIC đạt từ 450 điểm trở lên (theo qui định) 

2.    Sinh viên xem kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20181 tại:

Truy nhập tài khoản sinh viên (SIS) -> xem mục Đăng ký học tập” -> “Kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp để xem trực tiếp từ 8:00 ngày 10/09/2018

3.    Phương thức gửi thắc mắc về kết quả nhận ĐATN

Sinh viên gửi thắc mắc về kết quả xétnhận ĐATN bằng qua email tới các địa chỉ:    huong.nguyenthi1@hust.edu.vn;ninh.lequang@hust.edu.vn;

cc: tung.nguyenxuan@hust.edu.vn

Lưu ý: sinh viên phải sử dụng email được nhà trường cấp cho để gửi/ hỏi các thắc mắc.

4.    Thời hạn nhận thắc mắc

-       Từ 08:00ngày 10/09/2018 đến 17:00 ngày 12/09/2018.

Lưu ý: các thắc mắc đến sau thời hạn trên sẽ không được giải quyết.

-       Với các sinh viên đăng ký sai mã học phần ĐATN: cần làm đơn nộp tại Phòng 201- C1 để đăng ký lại trong thời hạn như trên.

5.    Thời hạn trả kết quả của các thắc mắc

-       Từ 8:00 ngày 17/09/2018

-       Sau thời hạn này: những sinh viên không đủ điều kiện nhận ĐATN/ KLTN sẽ bị xóa đăng ký mã lớp Đồ án tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp./.


10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn