Học kỳ 20183,tuần thứ 52,ngày 22 tháng 8 năm 2019
Chúng ta có 48 khách và 175 thành viên trực tuyến
  Trang tin

Về học phí đợt 2 của học kỳI

năm học 2018-2019 (20181)

 

 1.     Họcphí đợt 2 kỳ 20181 sẽ có từ ngày 26/11/2018

2.     Sinhviên tra cứu bằng cách đăng nhập vào tài khoản à mụcTra cứu à Tra cứu học phí sinhviên.

3.     Họcphí phải đóng bao gồm học phí theo đăng ký học tập, BHYT và còn dư/cònthiếu của các kỳ trước.

4.     Thắcmắc về học phí

a.     Cácthắc mắc về BHYT, dư nợ học phí từ các kỳ trước: sinh viên liên hệ với PhòngC1-104 (gặp cô Kim Chi) hoặc email: ctsv@hust.edu.vn

b.     Thắcmắc về học phí liên quan tới tín chỉ đăng ký học tập: sinh viên gửi email theomẫu đến địa chỉ hung.tranle@hust.edu.vn

o Qui định về gửi email xem tạiđây

c.     Hạn cuối nhận thắc mắc là đến 17:00 ngày 30/11/2018.

Các thắcmắc phát sinh sau thời điểm này sẽ không thuộc diện được xem xét.

5.    Chi tiết về lịch quét học phí đợt 2 có tạiđây

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn