Học kỳ 20192,tuần thứ 46,ngày 6 tháng 7 năm 2020
Chúng ta có 25 khách và 39 thành viên trực tuyến
  Trang tin
KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 20181A

Việc mở đăng ký xét tốt nghiệp đợt 20181A đã kết thúc. Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp từ hệ thống SIS (đăng ký online) cần thực hiện các việc sau đây:
1.      Sinh viên xem kết quả xét tốt nghiệp tại:
Truy nhập tài khoản sinh viên (SIS) à mục Đăng ký học tập” à “Đăng ký tốt nghiệp” để xem kết quả xét tốt nghiệp từ ngày  13/12/2018
2.      Trong trường hợp có thắc mắc về kết quả xét tốt nghiệp cần thực hiện:
  • Gửi thắc mắc về kết quả xét tốt nghiệp qua email tới 02 địa chỉ sau:
huong.nguyenthi1@hust.edu.vn  
tung.nguyenxuan@hust.edu.vn

Chú ý trong phần Subject của email gửi đi cần ghi đúng cú pháp
MSSV-Thắc mắc TN- Kỳ                 Ví dụ:   20141234 – Thắc mắc TN – 20181A
Sinh viên bắt buộc phải sử dụng email được nhà trường cấp để gửi các thắc mắc. Các email gửi từ Gmail, Yahoo mail…hoặc không đúng hướng dẫn sẽ không được xử lý. Sinh viên không xóa email đã gửi để làm cơ sở xem xét sau này (nếu cần).Sinh viên cần chuyển đơn sang định dạng PDF khi gửi kèm email.
3.      Thời hạn nhận thắc mắc (qua email và trực tiếp nộp đơn):
  •  Từ 8:00 ngày 13/12/2018 đến 17:00 ngày 20/12/2018.
  •  Các thắc mắc gửi sau 17:00 ngày 20/12/2018 sẽ không được giải quyết dưới bất cứ hình thức nào.
4.      Thời hạn có kết quả xử lý các thắc mắc về xét tốt nghiệp:
  • Kết quả xử lý thắc mắc sẽ có từ ngày 24/12/2018.
5.      Với các sinh viên chưa đăng ký được việc xét tốt nghiệp từ hệ thống SIS:
  •  Cần nộp đơn xin xét tốt nghiệp tại Phòng 201 nhà C1 (đây là đợt offline)
  •  Thời hạn nhận đơn: theo ngày giờ qui định tại mục (3) của thông báo này.
6.      Các lưu ý khác:
  • Đợt xét tốt nghiệp 2018.1A dựa trên kết quả học tập, chuyển điểm (điểm thay thế, điểm tương đương) và điểm TOEIC tính đến 17:00 ngày 07/12/2018.
  • Sinh viên cần kiểm tra các thông tin về ngày tháng năm sinh, nơi sinh để chuẩn bị làm bằng tốt nghiệp. Nếu thông tin có sai sót cần mang Giấy khai sinh và gặp cô Sơn (Bàn số 7 phòng 202-C1) để điều chỉnh.
  • Từ ngày 24/12/2018: các sinh viên có kết quả xét tốt nghiệp đạt có thể đăng ký từ tài khoản SIS để nhận “Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời”. Sinh viên đã đăng ký sẽ nhận giấy này tại Viện chuyên ngành.
Các đăng ký nhận “Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời” trước ngày 24/12//2018 sẽ không có hiệu lực.

PHÒNG ĐÀO TẠO
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn