Học kỳ 20182,tuần thứ 30,ngày 22 tháng 3 năm 2019
Chúng ta có 45 khách và 73 thành viên trực tuyến
  Trang tin

Thông tin về  "Chương trình học bổng tài năng và hỗ trợ học tập năm học 2018-2019 cho sinh viên K59-60-61-62"

Chi tiết xem tại link dưới:  TẠI ĐÂY

10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn