Học kỳ 20191,tuần thứ 16,ngày 14 tháng 12 năm 2019
Chúng ta có 4 khách và 23 thành viên trực tuyến
  Trang tin

Thông tin về  "Chương trình học bổng tài năng và hỗ trợ học tập năm học 2018-2019 cho sinh viên K59-60-61-62"

Chi tiết xem tại link dưới:  TẠI ĐÂY

10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn