Học kỳ 20201,tuần thứ 20,ngày 20 tháng 1 năm 2021
Chúng ta có 6 khách và 3 thành viên trực tuyến
  Trang tin

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 20182A

Việc mở đăng ký xét tốt nghiệp đợt 20182A đã kết thúc. Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp từ Cổng thông tin đào tạo (đăng ký online) cần thực hiện các việc sau đây:

1.     Sinh viên xem kết quả xét tốt nghiệp tại:

Truy nhập tài khoản sinh viên trên cổng thông tin“Đăng ký tốt nghiệp” để xem kết quả xét tốt nghiệp từ ngày 17/05/2019

2.     Trong trường hợp có thắc mắc về kết quả xét tốt nghiệp cần thực hiện như sau:

§  Gửi thắc mắc về kết quả xét tốt nghiệp qua email tới cả 02 địa chỉ sau:

huong.nguyenthi1@hust.edu.vn  

tung.nguyenxuan@hust.edu.vn

Chú ý trong phần Subject của email gửi đi cần ghi đúng cú pháp

MSSV-Thắc mắc TN- Kỳ                 Ví dụ:   20141234 – Thắc mắc TN – 20182A

Sinh viên bắt buộc phải sử dụng email được nhà trường cấp để gửi các thắc mắc. Các email gửi từ Gmail, Yahoo mail…hoặc không đúng hướng dẫn sẽ không được xử lý. Sinh viên không xóa email đã gửi để làm cơ sở xem xét sau này (nếu cần).

§  Sinh viên không sử dụng được email trường cấp sẽ phải nộp đơn trực tiếp tại Phòng 201 nhà C1(gặp cô Hương).

§  Mẫu đơn xem tại :

https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=95

Sinh viên cần chuyển đơn sang định dạng PDF khi gửi kèm email.

3.     Thời hạn nhận thắc mắc (qua email và trực tiếp nộp đơn):

§  Từ8:00 ngày 17/05/2019 đến 17:00 ngày 24/05/2019.

§  Các thắc mắc gửi sau 17:00 ngày 24/05/2019 sẽ không được giải quyết dưới bất cứ hình thức nào.

4.     Thời hạn có kết quả xử lýcác thắc mắc về xét tốt nghiệp:

§  Kết quả xử lý thắc mắc sẽ có từ ngày 29/05/2019.

5.     Với các sinh viên chưa đăng ký được việc xét tốt nghiệp từ hệ thống:

§  Cần nộp đơn xin xét tốt nghiệp tại Phòng 201 nhà C1 (đây là đợt offline)

§  Thời hạn nhận đơn: theo ngày giờ qui định tại mục (3) của thông báo này.

6.     Các lưu ý khác:

§  Đợt xét tốt nghiệp 20182A dựa trên kết quả học tập, chuyển điểm (điểm thay thế,điểm tương đương) và điểm TOEIC tính đến ngày 03/05/2019.

§  Sinh viên cần kiểm tra các thông tin về ngày tháng năm sinh, nơi sinh để chuẩn bị làm bằng tốt nghiệp. Nếu thông tin có sai sót cần mang Giấy khai sinh và gặp cô Sơn (Bàn số 7 phòng 202-C1) để điều chỉnh.

§  Từ ngày 29/05/2019: các sinh viên có kết quả xét tốt nghiệp đạt có thể đăng ký trên trang đăng ký tốt nghiệp để nhận “Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời”. Sinh viên đã đăng ký sẽ nhận giấy này tại Viện chuyên ngành.

§  Các đăng ký nhận “Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời” thực hiện trước ngày 29/05//2019 sẽ không có hiệu lực.

-------------------------------------------------------------------------

 
 
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn